Přesun na obsah

Velký kancléř přijal nové vyučující teologie

15. 10. 2007

15. října přijal kardinál Vlk pětici nových vyučujících Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Před započetím přednášení složili dle ustanovení církevního práva do jeho rukou, jakožto velkého kancléře Katolické teologické fakulty, Vyznání víry a přísahu před přijetím církevního úřadu. Ve své řeči k novým pedagogům kardinál Vlk zdůraznil evangelní otevřenost jako základní postoj a vybídl je, aby se studenty, zvláště s budoucími kněžími, navázali vztah důvěry a otevřeného dialogu. Připomněl také poslední dokumenty Kongregace pro nauku víry a Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Noví vyučující budou přednášet v oborech teologie, liturgika, etika, spiritualita a pedagogika.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka