Přesun na obsah

Jsem na straně svých židovských bratří

26. 10. 2007

Pokládám za svou křesťanskou i lidskou povinnost jasně a nahlas se ozvat k hrozbě plánovaného pochodu českých neonacistů pražskou židovskou čtvrtí. Tento jejich záměr manifestovat svou sílu a nadřazenost právě na úkor našich židovských spoluobčanů je nejen hrubě nemorální, ale je přímým ohrožením principů, které jsem se snažil celý život hájit a na nichž stojí i naše demokracie.

Když uvážím, co se stalo oné "křišťálové noci", se kterou tito lidé záměrně spojili svou akci, a když vzpomenu na celý holokaust,  který pak následoval, jsem otřesen mírou jejich arogance a říkám jí své NE! Jakkoliv oslavovat tak velké nelidské zlo a hlásit se k němu, na to není žádné "lidské" právo. Na páchání zla nemůže být nikdy žádné "lidské" právo, leda nelidské nebo ďábelské.

Jsem poněkud na rozpacích z toho, že naše demokratické orgány dosud nejsou schopny v tomto případě rozsoudit střet dvou údajných "lidských práv" a místo zásadního věcného posouzení zatím ve věci rozhodují všelijaké formální důvody. Demokracie, která není schopna hájit účinně principy, na nichž stojí – a úcta k důstojnosti druhých a respekt k jejich přesvědčení patří k těm nejzákladnějším – je odsouzena k nezdaru.

Stojím za našimi staršími židovskými bratry ve víře a jsem ochoten se účastnit akcí proti tomuto pochodu! 

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka