Přesun na obsah

Slovo na úvod benefičního koncertu Arcidiecézní charity

1. 11. 2007

Vážení přátelé,

mám radost, že vás mohu pozdravit na 16. pravidelném dušičkovém benefičním koncertu Arcidiecézní charity Praha, který už má své pevné místo v podzimním kulturním kalendáři. Pozdravuji i všechny diváky TV Noe, kteří s námi dnes večer tvoří jedno společenství… Většina z vás jste dárci projektů Rozvojového střediska naší charity. Benefiční koncerty jsou příležitostí, abychom se vzájemně setkali jako lidé, které myšlenka solidarity daleko přes hranice spojuje s těmi, kdo ve svých nesnadných životních podmínkách potřebují naší pomoci. Jako církev máme povinnost svou víru projevovat skutky nezištné lásky a solidarity a jsme rádi, že tato myšlenka zapaluje a přitahuje. Arcidiecézní charita má v tomto směru celou paletu takových akcí, zvláště v Africe a v Indii… Na obou těchto kontinentech máme zhruba 16 tisíc adopcí na dálku, akce pomoci dětem, aby mohly dosáhnout vzdělání a být prospěšné společnosti. V africké Ugandě jsme postavili nemocnici, abychom vyšli vstříc zdravotním potřebám diecéze Lugazzi. Výtěžek dnešního koncertu je určen na dostavbu gymnázia a odborného učiliště v Kinshase, v Demokratické republice Kongo. Informace o této akci jste měli na svých sedadlech…

Je pozoruhodné, že z těchto vašich aktivit nemají prospěch jen adresáti naší pomoci, ale také každý z vás. Naše vnitřní identita je určení k lásce, k otevřenosti vůči druhým lidem. Abychom i lidsky rostli, je třeba tento Boží dar ve svém srdci pěstovat a rozvíjet. Láskou a darováním se člověk rozvíjí a vnitřně roste. Přeji vám na této cestě bohatý rozvoj a další růst… Ať vám tato spolupráce přináší hodně radosti. Jménem všech, kteří od vás dostávají pomoc – v minulých létech jsem je byl navštívit – vám za vaši velkodušnost upřímně děkuji. Nyní vám přeji hluboký hudební zážitek a pěknou pohodu…

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka