Přesun na obsah

Výročí Křišťálové noci

10. 11. 2007

Vážení přátelé,

Pozdravuji Vás biblickým pozdravem  „šálóm lechá“. Přišel jsem dnes, kdy si celá Evropa a velká část ostatního světa  připomíná „křišťálovou noc“,  začátek největšího protižidovského pogromu v historii, začátek holocaustu, abych vás pozdravil a jako katolický biskup vyjádřil účast při pietní vzpomínce na miliony vašich bratří a sester, kteří zahynuli nejhrůznějším způsobem v nacistických koncentrácích, v holocaustu, na kterém bohužel spolupracovaly i některé křesťanské národy. Vyjadřuji nad tím své hluboké politování. Svou účastí na vašem dnešním shromáždění  vyjadřuji  solidaritu ve vážném nebezpečí, kdy někteří lidé chtějí popírat nebo bagatelizovat hrůznost holocaustu nebo se dokonce bezostyšně hlásí k myšlenkám, které ho způsobily. Ujišťuji vás, že tyto rasistické, neonacistické a antisemitské postoje jsou vzdáleny myšlenkám katolické církve, která je zásadně odsuzuje. Bylo by mi líto, kdyby se ukázalo, že někteří křesťanští extremisté se přidávají k těmto zrůdným a scestným myšlenkám, které jsou proti našemu společnému Bohu, Hospodinu, Pánu  a tvůrci člověka, který dal všem lidem stejnou důstojnost,  z níž vyplývá jejich rovnost...

Přijměte toto mé ujištění a projev solidarity.

Hospodin ať vám žehná a ať je vaší stráží. Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi. Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás pokojem. Amen. Šálóm.

Fotografie si lze prohlédnout zde.

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka