Přesun na obsah

Náměstek izraelského ministra zahraničních věcí ocenil postoj kardinála Vlka

21. 11. 2007

V úterý 20. listopadu přijal kardinál Vlk v Arcibiskupském paláci na Hradčanech izraelskou delegaci vedenou náměstkem ministra zahraničních věcí Izraele, panem Yosefem Galem. Náplní této zdvořilostní návštěvy, jíž se mezi dalšími účastnil také izraelský velvyslanec v České republice, Arie Arazi, bylo vyjádření díků za postoj pražského arcibiskupa v situaci nedávného chystaného pochodu neonacistů pražskou židovskou čtvrtí a kromě toho také debata o jiných aktuálních otázkách, např. náboženské situace v České republice.

Náměstek ministra, pan Gal, při rozhovoru s kardinálem Vlkem ocenil jeho sympatické gesto, v němž se jako křesťan jednoznačně postavil proti snahám neonacistů pošpinit památku tzv. křišťálové noci. Váží si toho, že pražští Židé nalezli v postoji kardinála u katolíků zastání v situaci, kdy neonacisté chtěli pošlapat památku obětí holocaustu. Byl to možná právě i postoj kardinála Vlka, který vedl k tomu, že se mezi občany zvedla tak veliká vlna odporu proti netoleranci a nesnášenlivosti. Uvědomělost svobodných občanů je podle Gala pro demokratickou zemi nezbytná.

Rozhovor se točil také kolem vztahu křesťanství a judaismu, jemuž se při svých studiích náměstek Gal věnoval. Ten také upozornil na letošní 41. výročí od vydání koncilní deklarace Nostra Aetate, která konstatuje důležitost rostoucího vzájemného poznání a dialogu doprovázeného oboustranným respektem a láskou. V rozhovoru kardinál ujistil izraelskou delegaci o dobrých vztazích mezi Židovskou obcí v Praze a pražskou arcidiecézí a připomněl papežova slova, že „všechna tři monoteistická náboženství jsou povolána k usilování o společné dobro lidstva a ke službě spravedlnosti a míru.“

Debata proběhla ve velice přátelském duchu.

Skupinová fotografie:

zprava:

Ziv Nevo Kulman - náměsetk vedoucího diplomatické mise Izraele v Praze

Yosef Gal - náměstek ministra zahraničních věcí Izraele Senior Deputy Director General for Political Affairs

Jacob Eldan - vedoucí kancláře náměstka head of Mr. Gal's office

Zvi Rav-Ner - ředitel oddělení pro Střední Evropu Director of Central Europe Department

Ivana Zuntová - referent pro Blízký Východ, Ministerstvo zahraničí ČR


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka