Přesun na obsah

Krátké ohlédnutí za návštěvou kardinála Vlka ve Vatikánu

1. 12. 2007

Ve dnech 23 - 27. listopadu proběhla v Římě veřejná konsistoř pro ustanovení nových kardinálů. Zprávu o samotné konzistoři si lze přečíst na stránkách pražského arcibiskupství.

Pobyt v Římě  využívá každý biskup většinou i k návštěvě různých kongregací, ke konzultacím o různých záležitostech.

Čeho se konkrétně týkala jednání arcibiskupa pražského?

Kardinál Vlk navštívil především Apoštolskou Signaturu, která coby soudní instance projednávala rekursy P. Vladimíra Mikulici a P. Stanislava Zápotockého proti nálezům diecézního biskupa. S hlavním představitelem tohoto soudu, kardinálem  Vallinim, měl pan kardinál více než hodinový rozhovor. Dověděl se, že P. Mikulica se soudem nekomunikuje. Dekret, který mu soud poslal, nepřijal, ale dva doporučené dopisy na jeho adresu pošta vrátila zpět, čemuž se kardinál velmi divil. Hovořilo se o dalším postupu v této věci. Stejně tak se zde arcibiskup dověděl, že P. Stanislav Zápotocký podal k této instanci svůj další rekurs. V řadě rekurzů je to jeho již pátý rekurs.

Podrobně oba spolu probrali také další vývoj tzv. Interdiecézního soudu v Praze. Dvě diecéze totiž hodlají založit svůj diecézní soud, takže se mění celková situace. Byl řešen další postup.

Při návštěvě na Státním sekretariátu probíral s kardinálem Bertonem svou korespondenci o některých otázkách podzemní církve, zvláště týkající se některých konkrétních osob. Celá korespondence o podzemní církvi byla přenesena ke Kongregaci pro nauku víry, kde kardinál Vlk následně taktéž obšírně jednal.

Padla také zmínka o eventuální návštěvě Svatého otce v České republice.  Při setkání s kardinálem Re žádal o urychlené schválení obnovených stanov ČBK a připomněl mu svou osobní situaci a očekávaný odchod do důchodu.

Na Kongregaci pro kněze bylo tématem jednání situace kněze pražské  arcidiecéze P. Jiřího Louna, který žije a pracuje už  dlouhou řadu let ve Švýcarsku, kde má nyní určité potíže, ale nehodlá se vrátit.

Pan kardinál absolvoval ještě další návštěvy…

Tento popis ukazuje, že návštěvy biskupa v Římě nejsou "turistické cesty", ale mají většinou intenzivní pracovní program.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka