Přesun na obsah

Advent - živé Boží přicházení

25. 11. 2006

1) Mohl byste se podělit o nějakou vzpomínku z hodin náboženství?

Nás malé kluky nejvíce oslovovala vyprávění o Ježíšovi, o jeho zázracích např. o utišení bouře na moři nebo ještě více o Zmrtvýchvstalém, který přišel zavřenými dveřmi…Naše dětská  duše to přijímala bez jakýchkoliv problémů.

2) Kdo byl pro vás nejlepším učitelem (a proč)?

Nejlepším učitelem byl pro nás pan farář, který nás učil náboženství. Nikdy jsem neměl potíže s přijetím čehokoliv, co nám  vyprávěl, poněvadž byl radostný a já jsem znal zblízka jeho úžasně obětavý život – žil pro druhé…

3) Co Vám v poslední době udělalo radost?

Byl jsem na vikariátní /děkanátní/ konferenci v benešovském vikariátu. Pan vikář pozval jednu mladou maminku třech dětí, která organizuje setkání mládeže a rodin /spolu s manželem/, nejen ve své farnosti či vikariátu, ale v celé oblasti. Vyprávěla kněžím, jak to dělá. Mluvila velmi odborně, ze zkušenosti, s jistotou a přesvědčivostí a při tom s velkou přirozenou pokorou. Setkávají se na faře u pana vikáře. Zvala kněze, aby se jejich setkávání účastnili. Fungující křestní, všeobecné kněžství!

4) Co považujete pro současnou dobu za nejdůležitější?

Být v současném světě, který o Bohu neví a v něj nevěří, svědky Ježíše zmrtvýchvstalého, přítomného a mocně působícího uprostřed církve. To však předpokládá se s ním nejprve setkávat, s jeho „mnohotvárnou živou přítomností“ /viz konstituci o posvátné liturgii  čl. 7/. Advent - to znamená živé Boží přicházení - je zvláštní  doba, abychom ta setkávání  pilně „nacvičovali“.

5) Co byste přál katechetům do jejich služby?

Bohatství darů Ducha sv. /“Až přijde Duch sv., budete mi svědky“. Sk 1,8/. A aby tajemství Ježíšova života i církve znali nejdříve z vlastní, osobní živé zkušenosti!

 

Odpovědi kardinála Miloslava Vlka, arcibiskupa pražského pro  Katechetický věstník Brno


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka