Přesun na obsah

Kardinál se zúčastní oslavy svátku chanuka

6. 12. 2007

Kardinál Miloslav Vlk přijal pozvání na společenskou akci ke svátku chanuka, kterou 6. prosince v 19h30 pořádá ve své rezidenci izraelský velvyslanec v Praze, pan Arie Arazi.

Třetí den svátku chanuka, který letos připadá na 6. prosince, se podle tradice zapálí na chanukovém svícnu tři svíce. Zatímco pro křesťany je světlo svíce symbolem Ježíše Krista a například adventní věnec má znázorňovat narůstající jas, který vydává Světlo světa – Syn Boží, židovský svátek světel – chanuka, je oslavou makabejského vítězství nad helenizovanými Syřany a především připomínkou znovuzasvěcení chrámu Hospodinu.

Osmidenní svátek chanuka symbolizuje „zázrak oleje“, který se podle legendy zachycené v talmudu stal při znovuzasvěcení chrámu po vítězném povstání Makabejských. Potom, co byl za krále Antiocha IV. Epifana chrám zneuctěn kultem Dia, zasloužilo se Makabejské povstání v roce 165 př. n. l. o jeho znovuzískání. V chrámu se tehdy nenašlo než velmi malé množství olivového oleje, které mohlo při svícení vystačit pouze na jeden den. Na vytvoření nového oleje však bylo potřeba osm dní. Zázrakem olej vydržel na celých osm dní.

Kardinál Vlk chce jako zástupce jednoho ze tří abrahámovských náboženství přispět svou účastí na oslavě k mírumilovnému dialogu a ke smíření křesťanů a Židů ve Svaté zemi.

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka