Přesun na obsah

Majetek, který "nelze vydat", a vstřícný krok církve

17. 12. 2007

Mnohá média včetně ČTK přinášejí v těchto dnech zprávy o dohodě mezi státem a církvemi ve věci majetkového narovnání, které je historickou událostí. Po pádu komunismu se na ni bohužel muselo čekat dlouhých 18 let. Překážkou dosud byla politická nevůle ze strany střídajících se vlád a teprve až v posledním roce se našla potřebná politická ochota i velká vstřícnost vlády. Základní princip návrhu zákona -  kombinaci naturální restituce pro řády a finanční odškodnění pro diecéze – předložila Česká biskupská konference. Tato iniciativa katolické církve byla z druhé strany přijata a následně se o ní společně jednalo. Jednání zásadně ovlivnil postoj katolické církve, která z vlastní iniciativy za svou stranu navrhla, že se všechny diecéze zřeknou všeho majetku, který jim komunistický režim ukradl a který dosud zůstává v rukou státu. Není to majetek, "který nelze vydat", jak nepřesně některé agentury sdělují. Stát totiž po dlouhá desetiletí nechtěl majetek vydat, i když to právně možné bylo. Majetek, který "nelze vydat", je dnes ve vlastnictví obcí, jimž byl státem v minulosti protiprávně vydán. Tím, že se diecéze proti finanční náhradě majetku zřeknou, přejde i právně do vlastnictví státu.

Další často se objevující nejasností je, že "stát navrhuje církevním řádům vrátit třetinu majetku...", což však není pravda. Jde o společný návrh diecézí a řádů.

K řešení významně přispěl i tlak svazu obcí a měst, kterým vadily blokované církevní majetky v jejich katastrech, poněvadž s nimi nemohly plně disponovat a přitom potřebovaly rozšiřovat výstavbu atd.

V celém jednání velmi pozitivně zapůsobil i další vstřícný krok katolické církve. Ta totiž byla velkoryse ochotná poskytnout z oněch 83 miliard finančního ohodnocení svého majetku ponechaného v rukou státu, který patřil v naprosté většině katolické církvi, nemalou částku nekatolickým církvím.

Souběh všech těchto pozitivních skutečností vedl k současné dohodě vládní a církevní ekumenické komise o majetkovém narovnání mezi církvemi a státem, která bude předložena ke schválení vládě a pak parlamentu. Tento vzájemný konsensus přivítaly po vstřícném jednání z obou stran obě komise.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka