Přesun na obsah

Poselství kardinála Vlka pro průvod Tří Králů

5. 1. 2008

Vážení účastníci průvodu Tří Králů,

pozdravuji vás při této příležitosti, přeji velký kus povánoční radosti, ale také požehnaný nový rok, mnoho zdraví a všeho dobra.

Průvod králů se koná ještě v okruhu Vánoc. Během vánočních dnů jste asi mnozí navštívili jesličky a mezi figurkami kolem jeslí jste viděli i velblouda a tři postavy z východu, říkáme někdy „moudré krále“, ale byli to spíše vědci, astronomové, kteří podle babylonské tradice na svých observatořích, můžeme-li tak jejich věže „zikurraty“ nazvat, pečlivě pozorovali oblohu, hvězdy a různé úkazy. Ze svých pozorování – zvláště jedné neobvyklé hvězdy – a podle svých interpretací došli k závěru, že se v Izraeli narodil velký král, který bude vládcem světa. Nebyli daleko od mínění, že je to Boží syn. Dali se na cestu, aby se mu poklonili se svými dary. A tak našli v jeslích Ježíše…

K nalezení Ježíše vedou různé cesty. Židé měli velkou řadu proroků, kteří po staletí předpovídali příchod krále – mesiáše. Na úspěšné cestě Tří Králů je vidět, že k jeho nalezení vede i cesta dobrého vhledu a chápání toho, co se děje v přírodě, čím ona k nám mluví…

Při této příležitosti přeji vám všem, abyste nevzdávali cestu hledání svrchovaného Boha – lásky a dobra a abyste ho i vy pro svůj život našli.

Ať vám Bůh žehná na všech vašich cestách nového roku!

5. ledna 2008                                                       kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka