Přesun na obsah

Prof. Švejnar navštívil kardinála Vlka

7. 1. 2008

Prof. Švejnar, který má ze sebou návštěvu poslaneckých klubů, se nyní pustil do rozhovorů s významnými osobnostmi. Jedním z prvních, s kým se prof. Švejnar setkal, byl dnes dopoledne 7. ledna také kardinál Miloslav Vlk. Na Švejnarovu žádost ho pražský arcibiskup přijal v Arcibiskupské paláci a informoval o situaci církví u nás. Debata mezi čtyřma očima se dotkla toho, jak vypadala náboženská situace v době komunismu, jak se změnila po pádu totalitního režimu a jaké je postavení církví dnes. Předmětem rozhovoru se světoznámým ekonomem však byla i ekonomická problematika církví a jejich financování. Hovořilo se i o aktuální otázce připravovaného zákona o nápravě některých majetkových křivd a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi, o sociální problematice, eutanázii a potratech.

Po setkání Jan Švejnar řekl, že církev vidí jako jednu z nejdůležitějších složek občanské společnosti. „Je to její historický pilíř a já doufám, že bude i nadále tuto roli sehrávat a bude viděna jako pozitivní síla, která přispívá ke společenskému konsenzu,“ uvedl Jan Švejnar.

Kardinál Vlk si z dnešní dopolední návštěvy prof. Švejnara odnáší pozitivní dojem. "Prof. Švejnar chápe situaci církve v naší společnosti. O svém vztahu k náboženství se vyslovil v duchu amerických tradic, kde náboženství hraje důležitou společenskou roli. Společnost potřebuje duchovní hodnoty a církve jsou jejich důležitými nositeli. Právě nedostatek těchto duchovních hodnot a právního cítění v polistopadovém období vývoj naší společnosti poškodil. Přístup prof. Švejnara je nekonfliktní a konsensuální, umí naslouchat a není arogantní," řekl kardinál Vlk. (ap)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka