Přesun na obsah

Ekumenické jaro v Praze

21. 1. 2008

Ekumenické jaro v Praze

„Ekumenické jaro v Praze“ – takový byl název nedělního pořadu z cyklu „Zlatá Praha“, který od roku 2001 probíhá v Praze. Podnět k němu dala  při své návštěvě Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre. Program probíhal v rámci jubilejního Týdne modliteb za jednotu křesťanů, byl proto věnovaný mezinárodnímu ekumenickému setkání biskupů, které v září loňského roku hostila Praha.

 Kardinál Vlk se vrátil k historii těchto setkání, jejichž živnou půdou je spiritualita Hnutí fokoláre. Vše začalo v roce 1977, kdy se poprvé sešlo 15 katolických biskupů, přátel Hnutí fokoláre, z 10 zemí. Koordinátorem těchto setkání byl teolog Klaus Hemmerle, biskup cášský. V roce 1982  přijal skupinu katolických biskupů Jan Pavel II. a vyzval je, aby své bratrské společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. Na jeho podnět se tedy již 26 let scházejí každoročně biskupové různých křesťanských církví. Každý rok se sjedou v jiné zemi, aby mohli poznat realitu místních církví, která je velkým obohacením. Po smrti biskupa Hemmerleho, v roce 1994, se stal moderátorem ekumenických setkání kardinál Vlk

Čtvrthodinový videozáznam z tohoto setkání byl upřímnou vypovědí o skutečném bratrství biskupů různých církví, ať už ve chvíli modlitby či reflexí, nebo ve chvílích věnovaných odpočinku, kultuře. Jedním z nejsilnějších okamžiků setkání je chvíle, kdy při společné liturgii biskupové zformulují "pakt vzájemné lásky a jednoty". Slibují si při něm, že budou společně nést kříže i vzájemně prožívat radosti v duchu myšlenky: tvá diecéze je mou diecézí. Vrcholem programu Zlaté Prahy byly bezesporu dojmy účastníků setkání biskupů, ať už přímých či nepřímých: arcibiskupa církve pravoslavné Simeona Jakovljeviče, předsedy Rady církve bratrské a zároveň předsedy Ekumenické rady církví, dr. Pavla Černého, a apoštolského nuncia v ČR, arcibiskupa Diega Causera.

Setkání zakončila společná modlitba "Otčenáš".

Hudebně doprovázel Tomáš Najbrt.

20. leden 2008

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka