Přesun na obsah

Komentář k dohodě o užívání katedrály

25. 1. 2008

Ve čtvrtek 24. ledna byla konečně podepsána technická dohoda o vnitřním užívání katedrály, která se očekávala už skoro rok. V dubnu loňského roku po známém problematickém výroku Nejvyššího soudu, kterým byla katedrála znovu přiřčena státu (po té, co bylo dvakrát nižšími soudy rozhodnuto o vlastnictví církve), některé osoby kolem Nejvyššího soudu i další zainteresovaní vyvíjeli tlak na to, aby katedrála byla urychleně předána státu. Tehdy byla předána budova a domy okolo katedrály (o které ostatně zvláště jde), ale nikoliv vnitřní vybavení. V té chvíli se stala důležitou záležitostí dohoda o jejím vnitřním provozu. Správa Pražského hradu v dubnu minulého roku ujišťovala, že je to otázka pár týdnů. Nutnost takové dohody vyplývá z toho, že katedrála jako chrám slouží k církevním a náboženským úkonům, a musí být zajištěno, abychom toto své právo mohli svobodně a nerušeně vykonávat. Další otázkou byla průvodcovská služba a turistické využívání katedrály. Ale vnitřní vybavení katedrály náleží nezpochybnitelně svatovítské kapitule. A jestliže Hrad chce v našem majetku dělat průvodcovskou službu, je nutné se dohodnout, za jakých podmínek to bude možné.

Bohužel se celý proces, ne zcela vinou svatovítské kapituly, táhl 9 měsíců. V průběhu této doby jsme několikrát vyslovili naději, že dohoda už je blízko, ale znovu a znovu to bylo jinak. Uzavření dohody záleželo především na Správě Pražského hradu. Teprve v posledních týdnech se začala dohoda chýlit ke konci a v posledních dnech bylo rozhodnuto o datu podpisu dohody. Jestli tato událost byla naplánována tak, aby se časově shodovala s vládním podpisem návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi či v době presidentské kampaně, o tom lze jen spekulovat.

Poněvadž je to více méně technická záležitost, nehodlali jsme z toho dělat nějakou slavnostní událost. Správa Pražského hradu však, bez dohody s námi, naznačila, kdy by mohlo dojít k podpisu, a tím de facto pozvala media. Z toho je patrné, že jim na tom z určitých důvodů jednostranně záleží.

V celkové právní situaci katedrály však tato dohoda mnoho nemění. Soudní proces o katedrále pokračuje. Svatovítská kapitula se odvolala proti poslednímu výroku městského soudu, učiněného pod tlakem výroku Nejvyššího soudu, který byl založen především na ideologických argumentech padesátých let. A proces tedy běží dál. Podepsání je drobná věc, na kterou jsme dlouho čekali, ale celkovou záležitost katedrály nikterak zvlášť neřeší. Tady musíme čekat dál…

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka