Přesun na obsah

Abychom nepletli pojmy (K diskusi o majetkovém narovnání)

25. 1. 2008

Je velmi dobře, že se na toto téma tolik diskutuje, alespoň se problematika trošičku objasní. Třeba oněch 270 miliard korun – dnes je už více méně jasné, že je nutné, aby se celková suma během 60 let úročením vyšplhala na tuto výši, aby na konci období splácení kvůli z praxe odhadované inflaci přece jen odpovídala hodnotě oněch dohodnutých počátečních 83 miliard. Myslím, že politici, kteří mají trochu dobré vůle, začínají tuto matematiku chápat.

Také se vyjasňuje, že stát neplatil kněze ze státního rozpočtu či, jak někteří populisticky a nenávistně říkají, z peněz daňových poplatníků, ale že je platil a dosud platí z peněz, které získává z výnosů církevního majetku, který využívá.

Když se hovoří o majetkovém narovnání, mluví někteří novináři nekompetentně jedněmi ústy o „katolické církvi“, a od ní oddělují „mužské“ a „ženské“ řády, jakoby tyto řády k církvi nepatřily. K církvi patří všechny tyto instituce. Ona má různé své části, které jsou samostatnými právními subjekty jako „diecéze“, „mužské řády“, „ženské řády“ . Tedy jen abychom tyto pojmy nepletli.

Finanční částka ročních splátek nebude dělena podle klíče, kolik majetku kdo státu zanechal, protože by nekatolické církve, které neměly tolik majetku (jen asi 1%), dopadly velmi špatně. Katolická církev jim velkoryse „dala“ z finanční náhrady částku kolem 16%.

V diskusích se také znovu objevil blud, že katolické církvi majetek, o který se jedná, vlastně nikdy nepatřil. „Hlasatelé“ tohoto názoru se odvolávají na universitní posudek odborníků a počítají s krátkou pamětí. Opravdu se koncem 90. let takový posudek objevil. Tehdejší premiér Zeman ho označil za „prominentní universitní posudek“. Jenomže tehdejší rektor university prof. Malý tento názor odmítl, poněvadž takový posudek – aby byl „universitní“ – by musel projít vědeckou radou university, což se nestalo, ale vyšel z pera dvou sociálně demokratických zaujatých právníků právnické fakulty. Proti tomuto názoru stál renomovaný znalecký posudek Ústavu státu a práva, který tento výše uvedený názor odmítl. Takže, serióznost, prosím…

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka