Přesun na obsah

K výsledku prezidentské volby

15. 2. 2008

Po vleklém a bolestném úsilí, které ukázalo naši politickou scénu ve značně nepříznivém světle, máme konečně prezidenta. Průběh volby byl velmi výmluvný. Václav Klaus byl po dlouhém handrkování znovu zvolen. Jistě z diskusí kolem svého minulého funkčního období i z bolestného zrození období nového vyvodí pro sebe, pro styl své práce i pro svou funkci patřičné závěry. I když naše zkušenosti z uplynulých 5 let nebyly vždy jen pozitivní, chceme doufat, že dodrží své slovo a že četné sliby, které před svou volbou dal, naplní skutky. K tomu přeji hodně zdraví a také potřebnou pomoc od nejvyššího Vládce.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka