Přesun na obsah

Proměňující moc slova

26. 2. 2008

Od 23. do 29. 2. 2008 se koná 32. mezinárodní setkání biskupů přátel Hnutí fokoláre v Centru Mariapoli v Castelgandolfo nedaleko Říma, jehož se účastní také kardinál Miloslav Vlk. Po generální audienci u papeže Benedikta XVI. se bude konat tisková konference.

Setkání se účastní 90 biskupů ze 42 národů, z toho několik kardinálů a jeden patriarcha východního obřadu. Při přípravě programu se inspirovali tématem příští biskupské synody „Slovo Boží v životě a poslání církve“ a chtějí se zabývat vlivem Božího slova na dnešní svět.

Název a vůdčí myšlenka setkání je „Slovo je živé: lidé, prostředí i struktury se mění“. Biskupové se snaží podle slova nejprve žít a potom ho učit, naslouchat mu před tím, než ho hlásají.

První charakteristikou setkání je bratrské sdílení zkušeností ze života podle evangelia podle příkladu prvních křesťanů, kteří „měli všechno společné“ (Sk 4,32). Biskupové tak mohou zakusit jednotu, o níž prosil Ježíš a která přináší plnost radosti a darů Ducha Svatého.

Ve světle charizmatu jednoty, které vedlo k novému “objevení“ evangelia, jak dosvědčí i videozáznam příspěvku Chiary Lubichové, hledají biskupové nové cesty pro pastoraci Slova, která povede k trvalé nové evangelizaci a obnově jednotlivých věřících, společenství i společnosti.

Účastníci setkání by tím chtěli přispět k odpovědi na některé výzvy, se kterými se církev setkává v této historické chvíli: vyhasínání víry uprostřed lhostejnosti konzumní společnosti; ztráta kontaktu s velkou částí mladé generace; rozpad rodinných vazeb ve stále obtížnější situaci ve společnosti; tradiční i nová nerovnost mezi lidmi žijícími v blahobytu a na okraji společnosti; vliv nových sdělovacích prostředků.

Na tyto výzvy budou zaměřeny teologické reflexe a biblické meditace s cílem najít v Božím slově nové zdroje a nový přístup k otázkám, které dnes vyžadují nový způsob myšlení a konání.

Kulaté stoly o dosud neznámých formách pastorace ve farnostech a diecézích, svědectví ze světa mládeže a dospívajících, zkušenosti o evangelizaci ve městech i nové možnosti na poli ekumenismu budou dokumentovat přeměňující moc Božího slova.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka