Přesun na obsah

Kardinál Vlk na generální audienci Benedikta XVI.

27. 2. 2008

Při generální audienci přednesl Benedikt XVI. poslední katechezi, týkající se života a díla církevního otce sv. Augustina. Audience se zúčastnilo 92 biskupů přátel Hnutí fokoláre. Ti se v těchto dnech dostavili na setkání do Castel Gandolfa. Jedním z účastníků je i pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Katechezi vyslechlo vedle biskupů také 9 tisíc věřících a dalších 6 tisíc v Bazilice sv. Petra, kam je Svatý otec přišel na začátku pozdravit.

Pro Vatikánský rozhlas kardinál Vlk řekl, že smyslem setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre je prohloubit jednotu mezi biskupy a také projevit kolegialitu s papežem. Proto přicházejí na generální audienci. Tématem tohoto 32. setkání je proměňující síla Božího Slova.

Papež Benedikt XVI. ve svém kázání vyzval k tomu, aby lidé sdíleli s druhými materiální dary i víru. Materiální pomoc chudým má být „znakem velkého daru, který můžeme nabídnout našim bratřím ve zvěstování a svědectví evangelia“, řekl Benedikt XVI. Sv. Augustina označil za „vášnivého hledače pravdy“. Plnou pravdu, jak řekl, odhalila Augustinovi, který se usilovně zabýval filosofií, až četba Pavlových listů. Tuto zkušenost zachytil Augustin na známém místě svých Vyznání, kde mluví o tom, jak slyšel zpívat dítě jakýsi rým, který mu byl neznámý: „vezmi a čti“. Otevřel tedy Pavlovy dopisy a narazil na místo v Listu Římanům (Řím 13, 13), kde apoštol vyzývá k překonání „hýření a opilství“, „nemravnosti a bezuzdnosti“ a k tomu, aby se lidé „oblékli v Pána Ježíše Krista“. Augustin pochopil, že tato slova patří jemu. Toto první jeho obrácení následovala podle Benedikta XVI. ještě další dvě. Augustin se stal kazatelem a později biskupem, který mel blízko k prostým lidem. Třetí jeho proměna spočívala v tom, že pochopil, že člověku nestačí se obrátit ke křesťanství, nýbrž musí tuto proměnu stále žít. (ap)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka