Přesun na obsah

Chce do penze

26. 5. 2008

V tomto období mé nové zdravotní situace se občas objevují novinové úvahy jako „Vlk je nemocný, chce do penze“. Takové konstatování je nutné upřesnit. Do důchodu jsem chtěl už před dovršením svého 75. roku. Každý biskup je při dosažení této věkové hranice povinen požádat papeže o propuštění do důchodu. Před rokem jsem během všech možných úvah o odchodu do důchodu vysvětlil na svých webových stránkách i v novinách, že podat demisi z úřadu pražského arcibiskupa (ne však z kardinálské „hodnosti“, jak se někdy objevuje; z ní se do důchodu neodchází) je povinností každého biskupa. Připomněl jsem, že o věkové hranici odchodu biskupů do důchodu se hovořilo na poslední synodě v Římě. Někteří – zvláště kardinálové ve vatikánské kurii – měli snahu prodloužit důchodový věk na 80 let. Jiní, zvláště biskupové z „terénu“, byli pro 75 let. Papež žádný návrh změny v této věci nepřijal. Praxe ukazuje, že se papež snaží dělat kompromis, to znamená, pokud biskup je ve svých 75 letech při síle, papež ho požádá, aby zůstal, a prodlouží mu funkční období ještě o pár let. Měl jsem vážně v úmyslu odejít ve svých 75 letech do důchodu, nijak zvlášť jsem však nenaléhal, především po rozmluvě s papežem a prefektem Kongregace pro biskupy kardinálem Re. Známe se velmi dobře již z dřívějších let a on mi přátelsky naznačoval, že  při mém zdravotním stavu mi papež mou službu bude asi ještě chtít prodloužit… V tomto stavu věcí mi tedy běží čas.

Bez ohledu na všechny okolnosti bude mou povinností za rok, až uběhne lhůta, kterou mi papež dal, znovu předložit svou demisi, pokud neuznám svou novou situaci natolik tíživou, abych požádal papeže o propuštění do důchodu třeba ihned. Papež je zcela svobodný po dobrém zvážení mou demisi přijmout. To vše bude záležet na něm. Apoštolský nuncius v ČR informuje Vatikán o zdravotní situaci biskupů, zvláště pak o situacích, jako byla ta moje. Samozřejmě bude také záležet na tom, jak se za rok budu zdravotně cítit, jak dalece budu chtít své nynější zdravotní peripetie využít v případném rozhovoru o dalších mých osudech.

To jsou důležitá upřesnění, aby bylo zřetelné, jaký je prostor pro případné spekulace.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka