Přesun na obsah

Pozdrav posluchačům adventního koncertu

17. 12. 2006

Je krásné, že adventní koncerty žijí autentickým duchem adventu a Vánoc: Kristus přišel, aby nás božsky obdaroval a svým poselstvím pozval, abychom tento styl obdarovávání přijali za svůj. Adventní koncerty k tomu vychovávají a konkrétně ducha Vánoc uskutečňují.

Blahopřeji k tomuto dílu! A přeji k blížícím se svátkům, aby se tento duch Vánoc, duch vzájemné solidarity a sociální soudržnosti zakořenil v našich mezilidských vztazích i v životě společnosti.

 

4. adventní koncert, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, 17.12.2006


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka