Přesun na obsah

Kardinál Vlk na mezinárodním setkání biskupů

1. 8. 2008

Tato pravidelná setkávání jsou charakterizována bratrským společenstvím a jsou motivována přáním naplnit povolání biskupa, jak o něm hovoří Jan Pavel II. v apoštolské exhortaci Pastores Gregis, totiž že biskupové jsou „z ustanovení a příkazu Krista zavázáni rozšířit svou starost na celou církev“ a mají být „viditelným poutem církevního společenství mezi místní církví a univerzální církví“ (srov. č. 55).

Těžištěm programu bude Boží Slovo - život ze Slova, účinky žitého Slova.

Reflexe, prokládané konkrétními svědectvími z jednotlivých diecézí, se budou týkat také evangelizace, ekumenismu, mezináboženského dialogu, života ve farnosti aj.

Naplánováno je i setkání s nově zvolenou prezidentkou Hnutí fokoláre Marií Voce a spoluprezidentem Giancarlem Falettim. Hostujícím profesorem bude Mons. Piero Coda z Papežské lateránské univerzity.

Intenzivní program prostřídají chvíle odpočinku – výlety do okolí, pouť do  benediktinského opatství v Einsiedeln, návštěva Centra Paula Klee a další. (hp)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka