Přesun na obsah

Komunitní centra

19. 8. 2008

Před více jak pěti léty jsme začali proces obnovy farností. Měli jsme řadu společných setkání s kněžími diecéze. Jedním z bodů, které z těchto „konzultací“ vzešly, bylo vytvářet a prohlubovat společenství farnosti. Po pádu komunismu zůstalo naší arcidiecézi, která žije skoro z větší poloviny v Praze, neblahé dědictví, kdy obrovská sídliště na periferii velkoměsta, často velká jako okresní město, která vyrostla během komunismu, neměla žádný kostel a ani místo pro něj. Proto jsme začali budovat v těchto čtvrtích kostely. Ale věděli jsme, že dnes při vizi „farnost jako společenství“ není možné budovat jen kostel a byt pro faráře. A tak vznikla idea tzv. komunitních center, tedy budov nejen jako bydlení pro kněze, ale jako „domov“ pro farnost, prostor pro aktivity farnosti, pro matky a děti, aby se mohly spolu scházet, pro katechizaci nejen dětí, pro aktivity mládeže, pro činnost charity, pro seniory, ale i pro ostatní akce, které se ve farnosti odehrávají.

Ve městě často budujeme tato centra ve spolupráci s městskou čtvrtí, která pak zde má i určité možnosti pro své aktivity, poněvadž tyto čtvrti jsou často na určité možnosti pro společenské aktivity dosti chudé. To byl případ třeba Nových Butovic nebo Jižního Města. Tuto myšlenku uskutečňujeme samozřejmě i na venkově, kde třeba nebyla fara nebo je ve špatném stavu, jako např. na Dobříši a jinde. Tato centra pak slouží velmi často nejen pro jednu farnost, ale přicházejí sem věřící ze širšího okolí, z farností, které jsou z té ústřední farnosti spravovány.

Naposledy jsme tuto myšlenku realizovali v Uhlířských Janovicích v kolínském vikariátu, kde nebylo možné starou faru na náměstí přebudovat pro naše účely. Farnost měla volný pozemek blízko náměstí. Toto centrum budeme nyní v neděli 24. srpna 2008 žehnat a otevírat.

Mezitím se už zrodil plán dalšího takového centra na Černém Mostě v Praze, kde už máme pozemek, a pak na dalších místech… Ať Pán požehná tuto myšlenku a sám doprovází svou pomocí a svým Duchem všechny aktivity, které se v těchto centrech konají, ať je on sám „centrem“ těchto center a pojítkem společenství, která v nich vznikají…

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka