Přesun na obsah

Ekumenické setkání biskupů v Libanonu

15. 9. 2008

Asi 40 biskupů ze 17 zemí z více než 6 církví prožije společné chvíle modlitby, reflexí a bratrského společenství v duchu slov Janova evangelia: „A Slovo se stalo tělem...“, které je mottem letošní konference.

Biskupové navštíví různé církve a církevní komunity a setkají se s jejich představiteli: například s  maronitským patriarchou Nasrallahem Pierrem Sfeirem, Nersèsem Bédrosem XIX Tarmouni, patriarchou katolických arménů či Aramem I, který je hlavním představitelem arménsko apoštolské církve v Kilikii. Na programu je i návštěva islámských duchovních v Bejrútu.

Po „stopách“ svatého Pavla se biskupové vydají do Tyre a Sidonu, ale i do sousední Sýrie, kde si v Damašku připomenou důležité momenty z apoštolova života. Navštíví také mešitu Ommayadů a syrsko – pravoslavného patriarchu Antiochie a celého Východu Ignatia Zakk I Iwas.

Setkání zahájí tisková konference, která se koná v Notre Dame du Mont 16. září ve 12.00 hodin.

Historie ekumenických setkání biskupů má svůj počátek v roce 1982, kdy papež Jan Pavel II.  přijal skupinu katolických biskupů, přátel Hnutí fokoláre, a vyzval je, aby svou zkušenost bratrského společenství rozšířili i na biskupy jiných církví. Odpovědí na tento podnět bylo zahájení ekumenických setkání tehdy pod vedením Klause Hemmerleho, cášského biskupa. Tato setkání se již 27 let každoročně odehrávají vždy na jiném místě se schválením a účastí představitelů místních církví.

Jejich hlavním cílem není diskuse nad otázkami ekumenismu, ale živé společenství, které vychází z touhy poznat druhé církve a stavět ekumenický dialog na základech, které jsou společné všem křesťanským církvím. (hp)


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka