Přesun na obsah

Duchovní zastavení kardinála Vlka

26. 9. 2008

Již potřetí proběhlo na Václavském náměstí v Praze 26. září 2008 pod sochou sv. Václava "Svatováclavské duchovní zastavení". Letošní zastavení nebylo pouze součástí oslav svátku sv. Václava, ale součástí celého Svatováclavského roku. Na náměstí všechny přítomné oslovil také kardinál Miloslav Vlk. Jeho proslov zde zveřejňujeme.

 

Vážení přátelé,

Jsem velmi potěšen, že letošní jubileum knížete Václava, našeho sv. Václava se slaví na tolika místech, nejen v katedrálách, nejen v kostelech zasvěcených tomuto světci, na památných svatováclavských místech ve St. Boleslavi, Budči, Levém Hradci, Stochově aj., ale že tyto oslavy vycházejí i na náměstí a nádvoří – prostě ven do společnosti.

Stojíme před jezdeckou panovnickou sochou sv. Václava, doprovázenou našimi 4 národními světci Vojtěchem, Prokopem, Ludmilou a Anežkou – velkými duchovními postavami našich dějin. Toto sousoší tu pevně stojí na významném místě hlavního města, kde se odehrávala řada důležitých událostí našich dějin. Sv. Václav a ostatní světci jsou trvalou vážnou připomínkou, znamením a výzvu do současného života naší společnosti, abychom nezapomínali na důležité duchovní hodnoty, které do kořenů našich dějin oni svým životem vkládali, a jsou pro nás výzvou, abychom se nejen vraceli do minulosti, ale přinášeli a oživovali z minulosti to nejlepší, duchovní hodnoty, kterými naše dějiny byly neseny, a využívali je pro tolik potřebnou obnovu našeho života v přítomnosti. Co mám na mysli: všichni tito světci nežili svůj život jen pro sebe, ale pro Boha a pro druhé, pro svou zemi, pro národ. Nebyli sobci , nemysleli jen na sebe, byli schopni obětí. Sv. Ludmila žila pro svého vnuka Václava a předávala mu vzácné duchovní hodnoty svou výchovnou péčí, sv. Prokop žil sice v samotě, stal se však rádcem knížete a duchovně doprovázel mnoho lidí, kteří k němu přicházeli. Anežka, ač královská dcera obětovala svůj život chudým a potřebným. Václav jako panovník ve svém veřejném životě žil naplno pro druhé.

Do našeho dnešního společenského a politického života, který je poznamenán silným duchovním rozkladem, bezohledností, krajním sobectvím, jsou při našich jubilejních oslavách tyto duchovní velikáni mimořádně silnou výzvou. Jsou znamením pro život každého z nás, protože nám patří naše minulost, z ní vyrůstáme a z ní nemůžeme být vykořeněni. Takovéto konkrétní dopady musí mít naše jubilejní slavení...

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka