Přesun na obsah

Slavnost sv. Václava v pražské katedrále

29. 9. 2008

Slavnostní koncelebrované mši svaté v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha předsedal 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk. Zveřejňujeme zde jeho homilii.

 

Drazí bratři a sestry,

Slavnostní atmosférou oslav těchto dnů jsme vyladěni k větší pozornosti, abychom dobře přijali poselství letošního jubilea. Radujeme se  z toho, že svatováclavská tradice nachází ohlas v národě. Někteří ústavní činitelé a politici se k ní ve svých projevech vážně přihlásili. Přední politik v jedné své spontánní úvaze o sv. Václavu, publikované  na internetu prohlašuje, že „státnost vždy musí mít duchovní rozměr“. President Klaus přiznává blízkost svatováclavské tradice dnešní době: “Řešíme totéž, co sv. Václav…“ Poptávka po duchovních hodnotách sílí

Jedenáctisté jubileum sv. Václava, oslava této mučednické osobnosti, světce,  praktického křesťana a zároveň velkého panovníka a státníka spadá do situace ve společnosti, která je charakterizovaná bezradností z morálního rozkladu politiky. Někteří politici svým sobectvím ohrožují naši společnost . Situace v dalších oblastech společnosti - mezilidské vztahy, rodina, mládež , škola, soudy  - budí velké nejistoty a obavy o naší budoucnost. Z této velké bezradnosti nad celkovou situací ve společnosti i v životě jednotlivce se rodí silná poptávka po nosných duchovních hodnotách, po duchovním rozměru života. Do této situace vstupuje jubilejní slavení jako nabídka naší domácí dějinné svatováclavské tradice. Přichází jako velká nabídka nových cest, které otevřel pro řešení problémů života  společnosti velký křesťan, světec sv. Václav.

Čím oslovuje tento světec po 11 stech letech dnešní svět, veřejný život, politiku? On žil své křesťanství, Kristovo evangelium, naplno – nejen ve svém  osobním životě, doma, protože evangelium není jen soukromá věc. Žil ho veřejně, pro druhé, pro společnost a vydával o Kristu a jeho slovu svědectví. Nevyužíval jako panovník svou moc, aby vnucoval křesťanství, jak to někteří panovníci té doby dělali. On nikomu nekázal, ale on konal…A to je důvod, proč sv. Václav jako světec, jako křesťan je dnes veřejně přijímán

Setkání svatováclavské  tradice se současnou dobou, která je v krizi, se pro nás věřící  stává velkým poselstvím a výzvou: abychom byli jako křesťané přijímáni, abychom mohli dnešnímu době přiblížit velký přínos evangelia – papežové nás stále vyzývají k nové evangelizaci - je to třeba  dělat jako sv. Václav – nežít své křesťanství, nežít Boží slovo evangelia  jen v soukromí, jen pro sebe, ale i na veřejnosti a pro druhé. Tak to dělá výrazně např. i katolická charita, která včera slavila svého charitního patrona sv. Vincence. Je to tvář církve obrácená ke světu. I ona je veřejně akceptovaná.

Na obrázcích Velislavovy bible, které presentují život našeho mučedníka,  sv. Václava, je jeho život zobrazen při praktické činnosti, když pečuje o chudé a nemocné.

Svatováclavská tradice nepřináší něco nového, ale nově zazářila do aktuální situace společnosti trvale platným poselstvím: žít slovo Boží konkrétně, v každodenním životě, vydávat o něm svědectví, žít ho veřejně, před lidmi a vnášet ho do veřejného života. O tom všem mluví prorocký dokument II. Vat.  koncilu „O církvi v moderním světě“, to je také znamení velkých pontifikátů posledních papežů. To bylo také velké téma rozhovoru Benedikta XVI. s francouzským presidentem Sarkozym při nedávné návštěvě v Paříži. V této nejstarší sekularizované zemi, u kolébky odluky církve od státu, hledali spolu nové cesty spolupráce církve a státu a přinášení duchovních hodnot dnešní společnosti. Tato snaha začíná nově zaznívat Evropou. Svatováclavská tradice může být dnes novým impulsem pro dořešení dosud nevyřešených vztahů církve a státu u nás…

Otázka, kterou nám jubilejní slavení staví: Jak máme rozumět výzvě jubilea dnes my, jak přispět tomu, aby svatováclavské poselství dále působilo v naší společnosti tím, čím v tyto dny zazářilo? Musíme být jeho praktickými nositeli a žít své křesťanství jako on, jako sv. Václav. Byl hluboce zakotven v Kristu a v jeho síle žil svůj křesťanský život. Takto byl nastaven i proces duchovní obnovy farností v naší diecézi.  Neztraťme tedy tuto novou šanci, jak předávat dědictví otců našim současníkům, přispívat k obnově naší společnosti a ve znamení času naplňovat  úkol, který stojí dnes před celou církví: novou evangelizaci…

Kardinál Miloslav Vlk

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka