Přesun na obsah

Synodní okénko 2: Synoda biskupů byla zahájena

6. 10. 2008

Tříleté přípravy XII. řádného generálního shromáždění synody biskupů skončily a synoda byla zahájena v neděli 5. října slavnou bohoslužbou, kterou v bazilice sv. Pavla za hradbami slavil papež Benedikt XVI. spolu s 253 biskupy a kardinály ze 113 biskupských konferencí světa, s představiteli 25 vatikánských úřadů a se zástupci Unie vyšších řeholních představených.

Předcházející synoda v r. 2005 pojednávala o eucharistii. Výsledky synodního jednání (tzv. propositiones) použil Svatý otec ve své posynodální apoštolské exhortaci Sacramentum Caritatis.

Na závěr této synody bylo plénem navrženo, aby tématem příští synody bylo Boží slovo, které spolu s eucharistií představuje nejvyšší činnost církve. Tři roky připravoval „Synodus episcoporum“ (trvalá instituce) současné XII. řádné generální shromáždění na téma „Slovo Boží v životě a poslání církve“. V lednu 2007 byl rozeslán všem biskupským konferencím světa dotazník s řadou otázek k tématu o Božím slově a na základě odpovědí pak Rada Synodu vypracovala tzv. Lineamenta (směrnice) pro zpracování podkladového dokumentu pro vlastní jednání synodálního shromáždění. Synodus episcoporum tato Lineamenta rozeslal v létě 2007, abychom se k nim vyslovili. Za Českou biskupskou konferenci jsem napsal 13 stránek komentáře. První - úvodní část měla obecnější ráz (viz příloha), další část (11 stran) se týkala konkrétněji třiceti tří článků tří kapitol dokumentu. Na základě komentářů vypracovala Rada Synodu konečný text tzv. Instrumentum laboris, který obdrželi letos na jaře všichni delegáti shromáždění. Jeho studiem se všichni delegáti připravili na jednání, která právě začala.

kardinál Miloslav Vlk

 


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka