Přesun na obsah

Výroční zpráva ministerstva zahraničí USA o stavu náboženské svobody ve světě

7. 10. 2008

Jako každoročně vydalo americké ministerstvo zahraničí i letos (19. 9. 2008) zprávu o stavu náboženské svobody ve světě, v níž hodnotí situaci ve všech státech, včetně České republiky. Jelikož si česká média většinou zprávy (stejně jako už loni) vůbec nevšimla, uvádíme zde některé kritické připomínky amerického ministerstva zahraničí ke stavu v České republice.

Ve zprávě amerického ministerstva zahraničí se podotýká, že česká vláda „celkem“ respektuje náboženskou svobodu v praxi; nicméně kriticky upozorňuje na některé skutečnosti.

„V listopadu 2005 byla sněmovnou Parlamentu ČR schválena novela zákona o církvích, která vstoupila v platnost následující měsíc. Zákon upravuje zřizování a pravidla charit, škol a jiných institucí, sponzorovaných církvemi. V lednu 2006 podala skupina dvacetipěti lidoveckých senátorů Ústavnímu soudu proti novele zákona stížnost, která obsahuje obvinění, že novela protiřečí článku 16, § 2 Listiny základních lidských práv a svobod, v níž se stanoví, že „církve a náboženské společnosti… zakládají (nebo zřizují) náboženské řády a jiné církevní instituce nezávisle na státních úřadech.“  Stížnost senátorů se soustředila na ústavnost formulací zákona a na úroveň státního dozoru nad institucemi, sponzorovanými církvemi. V říjnu 2007 byla tato stížnost zamítnuta.“

Do kapitoly, nadepsané „Omezování náboženské svobody“, zařazuje zpráva amerického ministerstva zahraničí především otázku restitucí či majetkového narovnání s církvemi. V textu se praví:

„Vláda (ČR) pokračuje ve svých snahách vyřešit problémy majetku náboženských obcí. Židovské nároky se datují z doby nacistické okupace během druhé světové války, kdežto katolická církev uplatňuje nároky na majetek, zabavený za komunistického režimu. V dubnu 2008 schválila vláda jednomyslně návrh zákona o restitucích církevního majetku, který dovoluje vrácení majetku náboženským řádům a finanční náhradu za majetek, který patřil církvím, a poslal jej do parlamentu. Zákon má vyřešit otázku církevních restitucí, i financování církví. Návrh zákona se setkal s opozicí komunistů a sociálních demokratů, jakož i některých členů vládní koalice ve sněmovně. V květnu 2008 návrh zákona neprošel prvním čtením, v červnu 2008 byla zřízena sněmovní komise, která má návrh zákona přezkoumat.“

„Od roku 1989 vrátila vláda (ČR) výnosem většinu státem drženého majetku, na který si činila nárok Federace židovských obcí; město Praha a mnohé další obce se zachovaly podobně“, píše se ve zprávě amerického ministerstva zahraničí, upozorňuje se však na některé nedořešené případy.

Do kapitoly „Omezování náboženské svobody“ zařazuje americká zpráva také kauzu svatovítské katedrály. V textu se praví:

„Právní spor mezi státem a katolickou církví o svatovítskou katedrálu pokračoval i ve zkoumaném údobí. V říjnu 2007 potvrdil Obvodní soud na Praze 1 únorový rozsudek českého Nejvyššího soudu, který zrušil rozsudek pražského Městského soudu ze září 2006, podle nějž svatovítská katedrála náleží Římskokatolické církvi a nikoliv státu. Katolická církev se proti rozsudku dovolala k Nejvyššímu soudu. Církev a vláda bojují o vlastnické právo na katedrálu od roku 1992. Katolická církev trvá na tom, že znárodnění katedrály v roce 1954 komunistickou vládou bylo nelegální a má být anulováno.“

Zpráva amerického ministerstva zahraničí se zmiňuje také o projevech antisemitismu v České republice, kladně však hodnotí fakt, že „prominentní osobnosti podnikly pozitivní kroky za účelem hájení svobody vyznání.“

V závěru zprávy amerického ministerstva zahraniční o stavu náboženské svobody v uplynulém roce se praví:

„Vláda Spojených států diskutuje s (českou) vládou o náboženské svobodě v rámci své celkové snahy podporovat lidská práva. Zájem americké vlády o náboženskou tématiku se soustředí převážně na povzbuzování (české) vlády a církví a náboženských společností, aby se dohodly na řešení restitučních nároků a na registraci náboženských organizací.

Během zkoumaného údobí (září 2007 – září 2008) zdůrazňovala americká vláda a její velvyslanectví (české) vládě a náboženským uskupením důležitost restitucí – nebo spravedlivé a dostatečné náhrady, pokud vrácení už není možné – v nevyřešených případech majetku, neoprávněně odňatého obětem holocaustu, židovské komunitě a církvím.“

Stojí za pozornost, že ČTK sice loni o americké zprávě o stavu náboženské svobody ve světě informovala, zamlčela však kritiku poměrů v České republice. Letos o zprávě zatím neinformovala vůbec. Nedostatek našich médií suplujeme proto tímto zveřejněním. (ok)

Plné znění výroční zprávy naleznete na stránkách Ministerstva zahraničí Spojených států amerických (The U.S. Department of State) - zde.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka