Přesun na obsah

Kardinál Vlk převzal svatováclavskou medaili

30. 9. 2008

Při desátém jubilejním ročníku Svatováclavského večera převzal dne 28. září 2008 kardinál Miloslav Vlk v Rytířském sále Senátu Parlamentu ČR pamětní medaili svatého Václava z rukou předsedy Senátu Přemysla Sobotky a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslava Štěpána.

Svatováclavský večer je tradičním připomenutím jednoho z nejvýznamnějších českých světců a zakladatele české státnosti a má představovat prostor pro setkání osobností, které veřejně působí v naší společnosti. Letos se konal již podesáté. V souladu s posláním tohoto projektu jsou každoročně u příležitosti konání Svatováclavského večera oceňovány pamětní medailí svatého Václava  (medailérský návrh mistra Karla Housy) osobnosti, případně i instituce nebo organizace, které přispěly k prosazení a uskutečňování demokratických a humanitních tradic České republiky.

Zatímco v uplynulých letech byl tím, kdo tuto medaili předával, většinou kardinál Vlk, letos se sám stal jejím nositelem. Medaili mu předal předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslav Štěpán spolu s těmi, kdo byli oceněni v minulých letech. Každý ročník Svatováclavského večera má své základní téma. Při letošním desátém jubilejním ročníku byla medaile věnována za „zápas o základní etické a duchovní hodnoty člověka“.

Kardinál Vlk ve svém poděkování zdůraznil, že myšlenka každoročně oceňovat lidi, kteří se vyznamenávají ve službě člověku je přesně v intencích odkazu knížete sv. Václava, který si své současníky získával právě službou a zájmem o druhé. Připomněl také, že v současné době stoupá "poptávka po duchovních věcech" mezi občany a rovněž mezi politiky je tento trend zvláště  při letošních oslavách jasně znatelný.

Mezi v minulosti oceněné patří mimo jiné také: prof. Zdeněk Matějček, manželé Fürstovi, vychovatelé 17 dětí (zčásti vlastních, zčásti osvojených), kolektiv SOS dětské vesničky, MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, Richard Sziwiec in memoriam, který se na protest proti účasti polské armády na okupaci Československa vojsky varšavského paktu v srpnu 1968  upálil na stadionu ve Varšavě, Oldřich Stránský, předseda Sdružení osvobozených politických vězňů,  in memoriam Zuzana Navarová, zpěvačka, skladatelka a bývalá prezidentka Nadace Život umělce, u příležitosti 5. výročí povodní v Čechách (2002) a 10. výročí povodní na Moravě (1997) byli oceněni členové Hasičského záchranného sboru ČR, Policie ČR, armády ČR, SH ČMS,  členové krizových štábů IZS ČR.

Celý večer měl tři části. Na začátku byla předána medaile, poté následoval koncert duchovní hudby a nakonec setkání hostů v přátelské atmosféře při hudbě. (ap)

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka