Přesun na obsah

Vzpomínáme na významné kněze Příbramska

10. 10. 2008

V poslední době si častěji všímáme, že na široké rovině společenského života, v obcích, se velice pozitivně rozvíjí spolupráce mezi „církví a státem“, přesněji řečeno, mezi farností a obecní samosprávou. Zde je „politika“ blízká životu. Tam, kde je aktivní starosta a zastupitelstvo, rádi se vracejí ke kořenům, k dějinám obce, k významným událostem a osobám z minulosti. Svou úctu k vlastním dějinám vyjadřují různými oslavami. Takové události většinou nemají rozdělující charakter, ale obvykle spojují obec. V posledních létech jsem zažil oslavu významných osobností v obci Sedlčany a Dolní Hbity na Příbramsku. V první z nich zhotovili pamětní desku panu děkanovi Františku Bučilovi. Byl to člověk, který v sedlčanské farnosti působil od roku 1925 jako katecheta, roku 1940  byl jmenován děkanem. Vykonával dobře nejen svou kněžskou službu, ale byl blízko lidem, rozuměl jejich práci a aktivně přispíval k  rozvoji kraje v dalších oblasti. Po nástupu komunistického teroru byl P. Bučil na základě vykonstruovaných obvinění po Vánocích 1950 zatčen, ponížen uprostřed vlastních farníků, poté odsouzen a vězněn.  Kruté podmínky veznění měly za následek, že 30. prosince 1955 zemřel ve věku nedožitých 62 let. Obec se rozhodla zbudovat mu pamětní desku a vzpomenout jeho památky v den padesátého výročí jeho úmrtí 15. prosince 2005.

Stejně tak obec Dolní Hbity chtěla oslavit 55. výročí smrti svého faráře, P. Františka Jáska, který zároveň byl příbramským vikářem. Ve Hbitech působil více než 25 let. Zemřel rovněž na následky komunistického věznění v době nejtvrdšího komunistického teroru. Zanechal zde hlubokou duchovní brázdu, nejen pro věřící, ale i pro celou obec. O obou kněžích byly napsány místním panem archivářem PhDr. Zdeňkem Vališem životopisné knihy a byly připomenuty zásluhy obou kněží o tento region. K oslavě se v obou případech sešla celá obec a také lidé ze širšího okolí. Jsou to určité známky návratu ke „kořenům“ a rostoucího zájmu o duchovní hodnoty, které kněží do těchto oblastí přinášeli…Jsou to malé kamínky do mozaiky rostoucí „poptávky po duchovních hodnotách“, jak jsme to zažili kolem oslav jedenáctistého výročí narození knížete a  dědice české země sv. Václava…

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka