Přesun na obsah

Synodní okénko 6: Druhá stránka synodního shromáždění

14. 10. 2008

Mnozí si představují rytmus synody jako nekonečné diskuse v plénu 253 biskupů a 77 dalších účastníků při plenárním zasedání v synodní aule nad Instrumentum laboris, mezitím jídlo, odpočinek a zase dokola…, s tím rozdílem, že ve druhé části synody se diskuse vedou více méně v jazykových kroužcích nad dokumentem, který vznikl z diskusí v plénu. Ale synoda má i určitou otevřenost a širší záběr než tento fádní rytmus. Už jsem na těchto stránkách psal o dlouhotrvající týdenní četbě Písma sv. ve dne v noci, přenášené televizí… Tento program za velké účasti lidí běžel paralelně se synodálním zasedáním.

Minulou neděli, 12. října, se konala na zcela zaplněném svatopetrském náměstí kanonizace čtyř blahoslavených kandidátů svatosti posledních dvou století: Gaetano Enrico (1791-1860) kněz z Neapole, zakladatel řádu; švýcarská řeholnice Marie Bernarda Bütler (1848-1924), zakladatelka řádu; řádová sestra Alfonsa od Neposkvrněného početí, pocházející z Indie, ze státu Kerala (1910-1946), první indická svatá; a ekvádorská žena, laička, Narcisa od Ježíše Martillo Morán (1832-1869). Jiná media o tom jistě přinesla zprávu. Tato velká liturgie byla vědomě zařazena do rámce synody, při které je na pořadu jednání důležitý bod, jak uskutečňovat slovo Boží v praktickém, konkrétním životě křesťana a jak o něm vydávat svědectví. Svatí jsou mimo jiné „ikonami“, živými podobenstvími uskutečňovaného evangelia v různých částech světa, v různých kulturách. Jsou konkretizací našich synodálních úvah.

Na zasedání se také hovoří o tom, že slovo Boží má pronikat a oduševňovat kulturu. I v tomto směru synodní jednání nezůstávají ani zde pouze na rovině úvah.

V pondělí 13. října se v papežské bazilice sv. Pavla za hradbami zúčastnili členové synodálního zasedání koncertu, pořádaného v Roce sv. Pavla k jejich poctě za účasti papeže Benedikta XVI. Vídeňští filharmonici přednesli 6. symfonii Antona Brucknera. V pětilodním prostoru nádherné baziliky sv. Pavla s vynikající akustikou, se 4 řadami vznosných sloupů a s nádhernou mozaikou Ježíše Pantokratora obklopeného apoštoly před očima, to byl úžasný zážitek. Hudební umění v této nádherné architektuře mluvilo o tom, že Bůh je také krása...

Ještě před koncertem jsme se poklonili ostatkům sv. Pavla, které se pod papežským oltářem uchovávají. Před třemi léty začal na tomto místě archeologický výzkum. Vědělo se, že tu jsou ostatky uchovávány, ale nikdy nebyly zkoumány. Byl nalezen neporušený sarkofág ze 4. století s nápisem neumělým písmem „sv. Pavel, mučedník“. Poklonili jsem se ostatkům tohoto apoštola národů v jeho roce. Uvědomovali jsme si, jak hluboké a konkrétní jsou naše kořeny. Prosili jsme sv. Pavla, jedinečného hlasatele Božího slova, o přímluvu za naši synodní práci.

Ve čtvrtek 23. října jsme pozváni na koncert, který organizuje na počest účastníků synody předseda papežské komise a guvernér státu Vatikán. Na programu je Mozart – Regina coeli a Misericordias Domini a od Vivaldiho Gloria (sbor a orchestr). Takže synodní zasedání není tak „šedé“ a jednotvárné. Je spojováno se životem…

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka