Přesun na obsah

Synodní okénko 7: Synodalita II.

14. 10. 2008

Biskupové shromáždění na synodním zasedání dělají „praktickou zkušenost“ se „synodalitou“. Nevím, kolik z přítomných kardinálů a biskupů se zúčastnilo osobně II. vatikánského koncilu, jako např. papež Benedikt XVI., který byl na koncilu poradcem. Tehdy se z oné nové, dlouhé, konkrétní zkušenosti se společenstvím biskupů v církvi na pozadí „znamení časů“ zrodila a do konstituce o církvi a do dokumentu o pastýřské službě biskupů dostala myšlenka synodality na univerzální církevní rovině a snaha, aby se biskupové častěji setkávali i na rovině národní. Tak se zrodil „Synodus episcoporum“, trvalá instituce, která „organizuje“ synodalitu v církvi, a také se upevnil a byl jasně formulován „fenomén“ biskupských konferencí.

Synodální shromáždění biskupů reprezentuje celý episkopát univerzální církve. Je papežem svoláváno, aby mu účinněji pomáhalo v řízení církve. Není to však pouze výraz „týmového“ způsobu práce, který vyžaduje současná doba a který je výrazem „globalizace“, ale (a to není méně důležité) jedná se zvláště o vytváření „společenství církve“, v němž se pak ve vzájemné jednotě (viz Jan 17,21, „aby všichni jedno byli“) uskutečňuje úzká spolupráce mezi papežem a biskupy církve. Na současné synodě je 253 biskupů a kardinálů z celého světa: 51 z Afriky, 62 z Ameriky, 41 z Asie, 90 z Evropy a 9 z Oceánie. A nejen to, jsou tu i další kategorie účastníků, většinou laiků: 37 auditorů z 26 zemí , kteří nejen „poslouchají“, ale mohou se také v určitých chvílích aktivně účastnit. Další kategorií je 41 expertů z 21 zemí. V první kategorii je 19 a ve druhé 6 žen.

„Synodální dimenze je konstitutivní pro církev“, řekl papež 5. října při modlitbě Anděl Páně na začátku synody. „Ona znamená ´se-jití´ všech lidí a všech kultur, aby se stali jedno v tom, který řekl: já jsem cesta…“ Je to zkušenost lidu Božího v dějinách spásy. „Syn-hodos“, synoda, znamená „konat cestu společně“. Takže v tomto obsazení synody může celá církev udělat zkušenost společenství Božího lidu, společenství ve víře...

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka