Přesun na obsah

Synodní okénko 9: Druhá fáze zasedání

20. 10. 2008

Zároveň s probíhajícími pracemi v plénu i v kroužcích připravuje redakční komise na základě výsledků všech diskusí „Poselství synodálního zasedání“. Má to být základní obecný veřejný „výsledek“ synodálního jednání, který bude na závěr synodálního jednání dne 26. října uveřejněn.

Jiná redakční komise připravuje pro Svatého otce podrobný souhrn všech návrhů členů synodálního shromáždění, tzv. „Propositiones“ (Návrhy). Také ty musí být v plénu i v kroužcích prodiskutovány a schváleny. I když v Osservatore Romano byly uveřejňovány obsahy projevů synodálních otců, tyto „Návrhy“ pro Svatého otce se neuveřejňují.

Dne 15. října odpoledne byla hlavním relátorem, kanadským kardinálem Ouelletem, představena souhrnná zpráva o předchozích diskusích v plénu, kterou vypracovali experti a ostatní pomocníci na základě písemných příspěvků, které každý, kdo mluvil, předložil v sekretariátu písemně. Stala se podkladem pro práci v jazykových kroužcích, do kterých se v této fázi přeneslo těžiště synodální práce. Úkolem malých skupin bylo onen souhrn výsledků pléna znovu prodiskutovat a vypracovat konkrétní formulace pro včlenění a doplnění do projektu „Návrhů“ Svatému otci. V této fázi jednání se pak budou střídat práce v jazykových kroužcích s plenárním zasedáním, kde se bude hlasovat o závěrečném poselství a pak hlavně znovu prodiskutovávat text „Návrhů“ a hlasovat o něm.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka