Přesun na obsah

Synodní okénko 10: Jan Pavel II.

20. 10. 2008

Rozhovory při synodním jednání se neodehrávají jen na oficiální rovině, ale i o přestávkách či při jídle u stolu, kde není nějaký zasedací pořádek, ale biskupové si sedají tak, jak přicházejí. To je příležitost  se navzájem poznat a hovořit o situaci církve v různých částech světa. Někdy se vzpomíná i na vzájemná setkání při minulých zasedáních.

Při jedné z minulých synod se v nějaké souvislosti, na kterou si už nevzpomínám, hovořilo o tom, kdo kolika synod se účastnil. Suverénně zvítězil papež Jan Pavel II. Byl členem všech zasedání od prvního v roce 1967 až do posledního v roce 2001.  Na slavné synodě o evangelizaci v roce 1974  byl hlavním relátorem. Ve třech posledních zasedáních před svou volbou papežem byl členem rady synodu. Jako papež synodám samozřejmě předsedal.

Častěji se připomíná, že jeho papežský profil byl formován synodami. Během jeho pontifikátu proběhlo 15 synod, šest řádných, jedna mimořádná v roce 1985 a osm speciálních. Posynodální exhortace pak nesou jeho podpisy. Více než jednou vyjádřil přání, aby byl připomínán jako „papež synody“. Na konci zasedání v roce 2001 navrhl téma XI. synodního zasedání: „Eucharistie jako pramen a vrchol života a poslání církve“, kterou dokončil jeho nástupce a vydal pak apoštolskou exhortaci. Tyto připomínané skutečnosti ukazují nesmírný význam synodálního zřízení pro život církve…

Kardinál Miloslav Vlk

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka