Přesun na obsah

Synodní okénko 11: Bartoloměj

22. 10. 2008

Už vícekrát jsem psal o tom, že synodní zasedání se neodehrává pouze v aule a nemá pouze podobu modlitby, meditace a diskuse, ale zmínil jsem se i o četných „doprovodných“ činech, či spíše o konkrétní realizaci toho, o čem se mluví. Ve „vademecum“ synody se říká, že důležitým cílem synodního zasedání je vytvářet bratrské (a sesterské) společenství.

Při projednávání synodního tématu proběhla diskuse o významu Božího slova pro ekumenismus, pro vytváření společenství jednoty s jinými vyznáními na základě společného života ze slova Božího. Byla přinesena řada různých zkušeností se slovem Božím z oblasti ekumenismu ze všech koutů světa. V sobotu večer, zcela ve stylu tohoto synodního zasedání, jsme zažili velice silné chvíle. Všichni účastníci se shromáždili v nádherné Sixtinské kapli ke slavení prvních nedělních nešpor. Tohoto modlitebního společenství se účastnil i cařihradský patriarcha Bartoloměj se svým doprovodem a asi 5 metropolity. Modlili se s námi nešpory. Po nich patriarcha pronesl svůj projev. Zdůraznil v něm, že je to historický okamžik, kdy byl cařihradský pravoslavný patriarcha pozván na synodu v katolické církvi a byl požádán, aby promluvil. Vyjádřil poděkování za toto privilegium a řekl, že tato skutečnost „posiluje naše naděje, že se přiblíží den, kdy se naše církve plně shodnou na roli primátu a synodality v životě církve, čemuž se nyní věnuje studium naší společné teologické komise“. Proto ve svém slově projevil radost nad tím, že se v katolické církvi rozvinula synodalita. Připomněl  dávnou silnou tradici synodality v pravoslavné církvi a zdůraznil, že obě církve jsou si tím dnes mnohem blíže.

Vděčně se vyslovil o tom, že synoda projednává téma Božího slova. Ve svém projevu předložil chápání Božího slova v pravoslavné církvi. Pro všechny účastníky bylo radostí slyšet, že chápání Božího slova v obou církvích je velmi blízké. Při bližším studiu tohoto projevu je zcela patrné, že Cařihrad pilně sledoval zprávy deníku L´Osservatore Romano o našem jednání, a patriarcha se ve svém projevu vlastně připojoval k důrazům, které byly na synodním shromáždění vyslovovány. Bohatě doložil naše diskuse citacemi z východních, především řeckých otců prvních dob církve. Patriarcha to ostatně jasně v úvodu svého projevu naznačil: „Chceme se s vámi podělit o některé úvahy na téma vašeho setkání, vycházejíce ze způsobu, jímž pravoslavná tradice projednávala toto téma během staletí a zvláště v patristickém učení řeckých otců." Jeho projev si zaslouží, aby byl čten a aby se o něm meditovalo tak jako o ostatních synodních materiálech.

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka