Přesun na obsah

On-line rozhovor o Synodě biskupů

31. 10. 2008

Pavel (30/10/2008 v 10:58)

Dobrý den, otče kardinále, chci se Vás prosím zeptat. Kterou pasáž byste doporučil člověku, který ještě nedržel bibli v ruce, aby ji četl jako první? První knihu Mojžíšovu, evangelia či Skutky nebo něco jiného? Za odpověď předem děkuji.

Odpověď

Doporučuji číst Markovo evangelium a Skutky apoštolů.

P.Antonin Špaček (30/10/2008 v 11:03)

"Katolické kazatelství je v krizi" - tak zní nadpis prvních informací o synodě v KT č. 42. Myslíte, že výroky kanadského kardinála a dvou amerických biskupů jsou pravdivé? ("...Cítíme, jak mnoho lidí je dnes v církvi nespokojeno s úrovní kázání... Smrtelně nudná kázání, často formální a věřící odcházejí z kostelů prázdní... Schopnost křísit mrtvé už dnešní kazatelé neovládají...") Není to urážka tisíců kněží, kteří se snaží poctivě připravovat na homilie, krátce káží i ve všední den a jejich "šéfové" se pak na světové úrovni takto všeobecně o nich vyjádří? Díky za takové uznání. To určitě povzbudí v další snaze. (Možná by neškodilo poslechnout si nahrávku i některého biskupského kázání.)

Odpověď

Tady odpovídáme na Synodu, ne na Katolický týdeník. Je  třeba si nejdříve přečíst poselství, co v něm je, a pak teprve na toto téma diskutovat. Poselství v češtině vyjde v nejbližších dnech na webu tiskového střediska a arcibiskupství. Výroky kardinálů, které citujete, odrážejí jejich situaci. Synodní dokument mluví velmi pozitivně o tom, že je nutné, aby slovo Boží proniklo do celé aktivity církve a zvláště do liturgie a homilie. Vaše poznámka o tisíci kněžích a jejich "šéfech" je novinářsky zavádějící a zahrává starost o proměnu homilie slova Božího do autu. K Vašim poznámkám bych se jen zeptal, zda tisíc dobře připravených kázání (pokud to nejsou přednášky) způsobilo proměnu farnosti, obrácení jednotlivců, proměnu rodin. Jestli se tohle stalo, pak máte pravdu. Ale Synoda se domnívá, že je potřeba udělat ještě hodně práce.

Patrik Kraus (30/10/2008 v 11:08)

Vase Eminence, nejdustojnejsi pane kardinale, jiste jste behem Synody biskupu, ale i po priletu do Prahy, kontemploval dojmy, ktere ve Vas ucast na tomto setkani biskupu zanechala. Jak tato Synoda obohati duchovni zivot cirkve v Ceske republice? Dotknou se zavery teto Synody vericich v Ceske republice? Dekuji s laskou. Patrik Kraus

Odpověď

Brzy bude uveřejněno poselství synodálního zasedání na webu Tiskového střediska ČBK. ČBK i jednotliví biskupové diecézí ho prostudují a připraví plány pro jeho uskutečnění. Ale zároveň se dostává do rukou každého kněze i každého věřícího a ve farnostech se mohou věřící sejít a radit se, jak ho uskutečnit. Je dosti konkrétní a je tam dostatečný návod.

Josef A.Duda (30/10/2008 v 11:09)

Chvála Kristu! Vážený otče kardinále, ve svém příspěvku jste správně připomněl obtíže mladých při praktikování víry za totality. Z vlastní zkušenosti to mohu potvrdit. Dnes sice všechny překážky padly, nicméně mládež je v mnohých chrámech minoritním prvkem. Přinášíte si z jednání konkrétní inspiraci, jak tento trend zvrátit? Přeji Vám pevné zdraví a hodně elánu do další služby naší církvi. Zdraví Josef A. Duda.

Odpověď

Radil bych začít s mladými od Písma svatého a naučit je setkávání s Kristem v jeho slovu.

 

Václav Slavíček (30/10/2008 v 11:11)

Jaká doporučení pro hlásání evangelia z jednání synodu od Vás dostanou duchovní pražské

arcidiecéze? trvalý jáhen Václav Slavíček

Odpověď

Některé inspirace poselství už jsme v naší arcidiecézi uskutečňovali, když jsme započali proces obnovy farností. To jest otázka četby Písma svatého, lectio divina, biblické hodiny atd. Synodální forma platí i na úrovni diecéze. Poselství budeme společně studovat a připravíme konkrétní realizaci v naší diecézi. Ostatně i každý kněz i věřící mají poselství v rukou a mohou ho studovat, meditovat, přemýšlet.

Michal Vavřík (30/10/2008 v 11:12)

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jste na synodě probírali taky Vatikánský klima les? Vím, že téma synody bylo jiné, ale mohl to někdo nadnést v té hodině na volné téma. Každý kardinál je automaticky občanem Vatikánu, takže byste o něm něco mohl vědět. Děkuji za informace.

Odpověď

Na Synodě jsme se v každém okamžiku soustřeďovali na základní téma. Ostatními tématy jsme se nerozptylovali.

Petr Macháček (30/10/2008 v 11:13)

Dobrý den, zajímalo by mě, jakými jazyky se domlouvali účastníci biskupské synody. Předpokládám, že v dnešním době již neplatí, že latina je univerzální jazyk církve, ve kterém se vedou všechna jednání...

Odpověď

Při zasedání bylo simultánní tlumočení. Každý účastník měl u svého sedadla sluchátka a možnost volby jazyka, v kterém chtěl projevy poslouchat. Oficiálně se hovořilo v italštině, angličtině, španělštině, francouzštině a němčině.

Eva Loskotová (30/10/2008 v 11:15)

Vážený otče kardinále, v jednom z článků o průběhu biskupské synody, konkrétně o návrhu závěrečných propozic (Radio Vaticana, 21.10.2008), byla také zmínka, že "se má brát více v potaz současná role ženy ve společnosti, a to nejen v rodině a katechezích, ale také v lektorátu." Mohl byste, prosím, více rozvinout toto sdělení? Děkuji.

Odpověď

Tato poznámka se týkala toho, že se ženy dnes v širokém měřítku účastní čtení Písma v liturgii, ale na druhé straně v církvi je řád ustanovení lektorátu a tam je řečeno, že se tato služba uděluje mužům. Takže se hovořilo o tom, že je zapotřebí tuto skutečnost změnit a to bylo všemi velmi pozitivně přijímáno.

MUDr.Leopold Mann (30/10/2008 v 11:20)

Pane kardinále, když páni kardinálové vyjadřovali nespokojenost s nízkou úrovní kázání, seznámil jste je s průběhem 1. ročníku výtečného vzdělávacího projektu ČBK "Učící se církev", který například podle zkušeností z naší farnosti Krásensko výrazně zvýšil úroveň kvality homilií a výuky pro lid všech věkových kategorií, podle představ autorů, našich biskupů a Vašeho doporučení? Nepochybně tomu tak bylo i jinde, pokud duchovní správci postupovali podle Vámi schváleného programu, který náš pan farář ještě rozšířil, aby v rámci bohoslužby v návaznosti na aktualizované slovo Boží, čtené z lekcionářů, uvedli do souladu se všemi dosavadními 55 tématy. Děkuji za odpověď, MUDr. Leopold Mann, lektor

Odpověď

Při čtení synodního poselství Vám bude jistě zřejmé, že základem homilie má být nedělní čtení Písma a to aktualizovat na současnou dobu. O tématických kázáních, v souvislosti s diskusemi o homiliích, nebyla vůbec řeč. Takže o tomto našem projektu jsem tam nehovořil. Úmysl Poselství i ostatních dokumentů je, aby Písmo svaté, čtené i vykládané, vedlo k setkání s Ježíšem Kristem, protože Písmo čtené v liturgii je živým slovem Božím. Takže v Poselství jde především o tuto kvazisvátostnou skutečnost.

Růžena Kalinská (30/10/2008 v 11:26)

Dobrý den. Pane kardinále, mohl byste se s námi podělit o Váš největší (nejhlubší) zážitek z generálního shromáždění? Děkuji a pevné zdraví přeji. Růžena Kalinská

Odpověď

Obecně bych řekl, že tato synodální jednání byla pro mě ze všech, kterých jsem se dosud zúčastnil, nejsilnější, a to proto, že to nebylo jen "jednání", ale zároveň probíhaly různé konkrétní akce, takže to, o čem se hovořilo, bylo také uskutečňováno, například souvislé čtení celé Bible v bazilice sv. Kříže, které zahájil Svatý otec, trvalo 139 hodin, dnem i nocí. Čtení se účastnily významné osobnosti církevního, společenského, politického a sportovního života. Bylo to přenášeno i televizí, která chce vydat záznamy na DVD. Zároveň proběhlo i svatořečení, které představuje svaté jako živá podobenství žitého evangelia. Sobotní nešpory za předsednictví papeže a cařihradského patriarchy byly ukázkou, že na základě Písma můžeme být jedno. A pak velkým zážitkem byla závěrečná bohoslužba v bazilice sv. Petra. O tom všem napíši na své webové stránce svůj prožitek.

Petr Kováč (30/10/2008 v 11:28)

Pane kardinále, měl jste během synody i nějaký volný čas? Třeba na procházku Římem nebo nějaká neformální setkání? Děkuji za odpověď. Petr K.

Odpověď

Synodální zasedání bylo velmi intenzivní, probíhalo v dopoledních i odpoledních hodinách, takže zbýval jedině večer, ale během tří neděl byly dva dny volné, kdy komise připravovaly dokumenty z dosavadní diskuse pro další jednání.

Mirka (30/10/2008 v 11:30)

Přeju Vám pěkný den, pane kardinále. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaká souvislost mezi tématy jednotlivých zasedání synody. Jestli se nepletu, poslední zasedání se věnovalo Eucharistii a nyní Písmu svatému - jedná se o nějaký plán či vývoj nebo se každé téma probírá izolovaně? Děkuji, Miroslava Joudová, Jihlava

Odpověď

Téma tohoto synodálního jednání s jednáním předchozím má samozřejmě bezprostřední souvislost. Témata ostatních synod a jejich souvislosti jsem podrobně popsal na své webové stránce: www.kardinal.cz

Alex (30/10/2008 v 11:38)

Vážený pane kardinále, kde bych mohl získat podrobnější informace o průběhu a závěrech Synodního zasedání? Děkuji za odpověď.

Odpověď

V našich církevních médiích bylo o synodálním zasedání podrobně informováno, a to jak na webových stránkách Tiskového střediska ČBK http://tisk.cirkev.cz, tak na mých osobních webových stránkách www.kardinal.cz, dále na stránkách Vatikánského rozhlasu www.radiovaticana.cz a nebo v rozhlasovém vysílání Radia Proglas.

Anna Marečková (30/10/2008 v 11:46)

Vážený pane kardinále, zajímalo by mě, jakým způsobem se vybírají účastníci synody. Jsou při každém zasedání stejní nebo se členové obměňují? Díky za odpověď a pěkný den!

Odpověď

Na svých webových stránkách jsem o tom již podrobně hovořil. Pro každé synodní zasedání vybírá všech 113 biskupských konferencí světa své zástupce, takže účastníci jsou vlastně v jejich rukou. Určitou část účastníků jmenuje Svatý otec, zástupce řeholí určují jejich představení a zástupce různých hnutí, experty a jiné pomocníky určuje Synodus episcoporum (Synoda biskupů).

marek (30/10/2008 v 11:50)

Odnášíte si ze Synody i nějaké osobní poselství, nějaký impuls pro Váš osobní život?

Odpověď

Odnáším si především radost z toho, že téma živého Božího slova a přítomnosti Krista v jeho slově se stalo celocírkevním tématem. Tímto tématem jsem totiž po dlouhá léta žil, proto byla tato jednání pro mě velkým zážitkem. Velkou novou věcí je první část Poselství, kde Boží slovo je chápáno tak úžasně široce. Nejen jako Písmo, ale jako živý Boží hlas v dějinách i v současnosti, zvláště v liturgii. Tato část Poselství je velkým rozvinutím konstituce II. vatikánského koncilu Dei Verbum.

Provecho (30/10/2008 v 11:55)

Děkujeme Vám, otče kardinále, za Váš čas, který jste si udělal pro tento rozhovor.

Odpověď

Děkuji Vám všem za Váš zájem a Vaše otázky. Přeji Vám, aby se toto Poselství stalo pro Váš život velkou výzvou, abyste byli schopni to, co se Vás osobně týká, ve svém životě a ve Vašich farnostech uskutečnit.

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka