Přesun na obsah

Letošní advent v aktuálních souvislostech

3. 12. 2008

Adventní doba letos začíná ve zvláštní atmosféře domácí i světové: úpadek společnosti, roztržky v politických stranách, ustanovování nových krajských vlád po volebním debaklu koalice, velká finanční a hospodářská krize ve světě, oživený tvrdý terorismus … Z toho všeho u mnohých vzniká pocit životní nejistoty. Vynořuje se ona biblická otázka: "Ke komu půjdeme …?" (Jan 6,68).

Do této situace vstupuje advent se svým silným a stále aktuálním (dnes možná ještě aktuálnějším) poselstvím: "Bůh sám přijde a spasí vás …" (Iz 35,4). Denně v adventu čteme různá starozákonní proroctví, plná útěchy a naděje. Co však je nejdůležitější - ta útěšná a nadějeplná slova nezůstala jen pouhými slovy, ale s jistotou se naplnila a Bůh sám v lidské podobě přišel do naší blízkosti a nabídl slova plná světla. Ježíš o sobě řekl: "Já jsem světlo pro svět." (Jan 8,12). Ta slova jsou potvrzená dvoutisíciletou křesťanskou zkušeností s Bohem blízkým, s Bohem jako orientací pro temné chvíle lidského života. Proroctví ani evangelia nevedou křesťany k tomu, aby sami vybudovali nějaký státní systém, ale aby byli duší společnosti svými hodnotami. A je tu stále nová potvrzující zkušenost světa okolo nás, který se v posledních staletích snažil o budování nového ráje na zemi, blahobytu, o "království lidské racionální pravdy" a o vědecké vysvětlení všech otázek života a vládu nad zákony přírody. Člověk se snažil vybudovat svůj krásný sen o světě bez ohledu na orientující poselství křesťanství. A jak to skončilo? Dvěma velkými světovými válkami s hekatombami mrtvých a dvěma velkými ideologiemi postavenými na opačných naukách, než je křesťanské poselství lásky – na nenávisti. Tyto snahy vybudovat "tisíciletou říši", nebo útvar "na věčné časy", prostě něco, co přehlíželo základní duchovní poselství křesťanů, se zhroutily. To je ukázka toho, že není šance na vybudování takových systémů bez základních hodnot evangelia. Absence duchovních hodnot třeba i ve velkém finančním bankovním světě, který je v krizi, je toho jen dalším aktuálním potvrzením. Všechny tyto negativní zkušenosti jsou pro nás určitým potvrzením naší cesty s evangeliem …

Také naše společnost před dvaceti lety začala budovat podobným způsobem bez duchovních hodnot, jen na základě hodnot materiálních, na ekonomické transformaci, s "marxistickou nadějí", že "to ostatní" přijde potom. Některým významným politikům chyběla schopnost dialogu s druhými, schopnost společného hledání pravdy, schopnost nahlédnout, že "nejsem bůh", který všechno ví a zná, který chce prosazovat jen svůj názor a kolem něhož se musí všechno otáčet. Silný narcismus je pro politika velkou překážkou v jeho práci pro druhé, pro dobro společnosti. Politika s takovou kontraindikací by neměli voliči volit do žádných významných funkcí.

Chybí praktická duchovní měřítka jak politikům, tak voličům. A politické strany a jejich vzájemné vztahy uvnitř? Ano, i tady chybí  základní hodnoty mezilidských vztahů. Advent je však dobou vhodnou k velkému zamyšlení pro všechny. Doba adventu a Vánoc s jejich předčítaným prorockým i evangelním slovem moudrosti pro život nás zve ke chvílím ztišení, meditování a zamyšlení nad těmito všemi souvislostmi …

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka