Přesun na obsah

Slovo k otevření výstavy "Svatý Václav - ochránce České země"

18. 12. 2008

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás za pořadatele výstavy „Svatý Václav, ochránce České země“ pozdravit a popřát vám z ní pěkný kulturní zážitek. Pořádáme ji ve spolupráci s Národní galerií, s Univerzitou Karlovou a s Národním muzeem, na závěr jubilejního roku jedenácti set let od smrti sv. Václava. Výstava je vlastně korunováním všech aktivit jubilea. Myslím na ta různá shromáždění, slavnostní bohoslužby, na kolokvium historiků o postavě sv. Václava a o tradici jeho kultu v našich dějinách. Oslavy ukázaly, že svatý kníže Václav jako dědic České země má pevné místo nejen v našich dějinách, ale i v naší přítomnosti, a to ne pouze jako předmět úcty, které se mu v liturgii církve dostává, nýbrž také jako symbol našeho národa, našeho státu, u jehož kořenů kníže Václav stál.

I společná práce veřejných a státních institucí i církve na této výstavě to zřetelně ukazuje. Také účast politiků, jejich projevy a vůbec přítomnost veřejnosti na všech oslavách v jubilejním roce potvrzují živé místo sv. Václava v našem národě a spojující funkci světce – knížete.

Tato výstava ukazuje velkou stopu Václavova kultu v kulturních dějinách našeho národa, jak ji představili kompetentní odborníci a jak ji krásně zachycuje výpravný katalog této výstavy. Je významné, že výstava přesahuje do příštího roku, který je pro náš národ důležitý tím, že přebírá předsednictví EU. Výstava v malém připomíná naše velké kulturní bohatství a křesťanské kořeny, jimiž jsme do Evropy vrůstali a uprostřed ní vždy zaujímali a i dnes můžeme zaujímat důstojné místo pod vlajkou Evropské unie se zřetelně křesťanskými symboly jejích kořenů.

Přeji výstavě, aby se zvláště v této vánoční a novoroční době stala pěkným dárkem veřejnosti a přinášela pohodu a radost v naší někdy příliš hektické době.

Je pro mne radostí poděkovat všem, kdo se o uskutečnění výstavy zasloužili, jejich jména jsou uvedena na přídeští katalogu. Zvlášť děkuji konkrétním aktérům, těm, kdo připravili koncepci výstavy, architektům a kurátorům výstavy, pracovnímu výboru, především panu prof. Roytovi, kanovníkovi Mgr. Kelnarovi a paní dr. Stehlíkové. V neposlední řadě děkuji i sponzorům a dobrodincům výstavy a mediálním partnerům, jejichž jména jsou uvedena jak na předním, tak i závěrečném přídeští katalogu.

Děkuji za pozornost.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka