Přesun na obsah

Pozdrav návštěvníkům Tříkrálového benefičního koncertu

6. 1. 2009

Vážení přátelé, dámy a pánové,

zdravím vás na začátku nového roku a vítám vás na našem tříkrálovém benefičním koncertu.

Tento koncert je součástí velké již 9. sociální akce církve v celé republice – Tříkrálové sbírky, která vychází z Matoušova evangelia. To vypráví, že se do Betléma vypravili tři králové nebo mudrci z východu, někde z oblastí Eufratu, od Babylonu, z dnešních oblastí Iránu. Nebyli to skuteční králové, jak se lidé v minulosti domnívali, ale tři vědci, astronomové, kteří z pečlivého pozorování hvězd, které bylo v Babylonu běžné, usoudili, že se v Judsku narodil světovládce. Pozorovali totiž dvakrát mohutnou konjunkci Jupitera a Saturna a to jim bylo impulsem, že se vypravili na velbloudech na 1200 km dlouhou cestu do Jeruzaléma. Svá pozorování zachytli na klínopisných destičkách, takže na základě těchto dochovaných vědeckých pozorování dobře víme, co je betlémská hvězda a kdy se přesně rozzářila. Narozenému Ježíšovi jako králi - světovládci - přinesli dary: zlato, voňavé pryskyřice a myrhu. Podle jejich příkladu a na základě Ježíšova slova: „Co jste udělali jednomu z mých nejchudších, to jste udělali mně“, dnes skupinky dětí, přistrojené mnohdy za tyto tři mudrce, obcházejí a sbírají dary na různé sociální projekty pro ty nejpotřebnější, nejen doma, ale i v Africe a v Indii, jak o tom mluvil pan ředitel charity.

Sbírka nemá pouze shromažďovat finanční prostředky, ale slouží také k tomu, aby si nejmladší generace uvědomovala svou spoluzodpovědnost v sociální oblasti, aby se učila solidaritě a ochotě pro tuto oblast něco konkrétního udělat. Je to tedy aktivita důležitá i pro celou naší společnost. S dětmi chodí většinou jeden dospělý člověk, kasičky jsou zapečetěny ve spolupráci s obecními a městskými úřady, kde se pak peníze počítají. Prosím tedy za ně, až je potkáte, abyste je s pochopením přijímali. Akce je konkrétní realizace odkazu Vánoc, svátků lásky a obdarovávání. A tento koncert je součástí této velké sociální akce církve. Děkuji za pozornost.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka