Přesun na obsah

Protest

23. 2. 2009

Na  zasedání  Akademického  senátu  Katolické  teologické  fakulty UK jsem se v minulých  dnech  podrobněji  seznámil  s  Bílou  knihou  terciárního  vzdělání a s protesty, které byly vypracované začátkem února na sněmu zástupců akademických senátů v Hradci Králové. Byl jsem informován také o jednoznačných názorech Akademického senátu Katolické teologické fakulty UK v Praze. Velmi rozhodně se připojuji k těmto i dalším protestům vedení i Akademického senátu Univerzity Karlovy a rozhodně odmítám přípravy překvapivě nedemokratického postupu vlády vůči vysokým školám. Žádám, aby vláda přehodnotila své záměry, které by omezovaly akademickou svobodu a podvazovaly svobodný akademický život, který má v naší zemi dlouhou tradici.

Kardinál Miloslav Vlk

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka