Přesun na obsah

K postní době

24. 2. 2009

V dnešní době, kdy tolik lidí – nejen v daleké Africe, ale i kolem nás – postrádá základní potřeby k životu, je nutné zasadit náš půst jako výraz lásky do těchto souvislostí. Papež povzbuzuje „farnosti a další společenství … a všechny věřící…, aby dávali chudým to, co si díky postu odložili …“ Ve farnostech je možné na závěr postu udělat uvnitř farnosti sbírku toho, co jsme „vypostili“, a odevzdat pro chudé třeba rukama charity. Půst tak bude mít veliký duchovní užitek nejen pro nás, ale i pro naše potřebné bratry a sestry.

Drazí bratři a drahé sestry, obklopeni kulturou, kde se půst mnohde změnil na pouhé omezování se v jídle, aby člověk dobře vypadal, přijměme tuto papežovu postní výzvu k prohloubení naší postní praxe.

Z Arcidiecézního oběžníku


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka