Přesun na obsah

Afrika

25. 3. 2009

Týdenní cesta Svatého otce Benedikta XVI. do Afriky, do Kamerunu a Angoly, skončila. V obou zemích je značná část obyvatelstva katolická. V Kamerunu je asi 27 % katolíků, 22 % muslimů a 18 % protestantů.  V  Angole  žije zhruba 80 % katolíků. Na celém kontinentu žije celkem asi 150 milionů katolíků. Papež tento kontinent navštívil, aby povzbudil zdejší věřící.

Afriku  by  mohl  někdo  pokládat  za  kontinent,  kam přišlo křesťanství teprve v posledních staletích, a zatím to byl první kontinent, kam Ježíš vstoupil, když mu na začátku jeho příchodu na zem hrozilo smrtelné nebezpečí. Půda tohoto kontinentu vydala hned v počátcích řadu světců - sv. Cyprián, sv. Atanáš, sv. Monika, sv. Augustin, abychom jmenovali aspoň některé z těch známějších.

Na letišti v hlavním městě Kamerunu Yaundé papež řekl: „Přicházím mezi vás jako pastýř. Přicházím, abych své bratry a sestry ve víře posílil ...“. Toto předznamenání provázelo celou týdenní návštěvu obou afrických zemí. Svatý otec nevynechal žádnou oblast života, žádnou bolest, aby se jí aspoň svým slovem nedotkl. Mluvil o Africe jako o kontinentu naděje ... O úloze církve přispívat k odpuštění a smíření, kterého je na tomto kontinentě zmítaném tolika kmenovými válkami a vyhlazovacími boji tolik zapotřebí. O tom bude ostatně jednat druhé zvláštní synodální shromáždění afrických biskupů, reprezentantů 42 biskupských konferencí. Papež v Kamerunu zveřejnil Instrumentum laboris, pracovní text pro toto shromáždění, které bude mít základní titul „Církev v Africe ve službě usmíření, spravedlnosti a pokoje“. Papež přijel do Afriky, aby hlásal  poselství odpuštění, naděje a nového života v Kristu. Během své cesty upozorňoval na některá místa, kde se tyto hodnoty už uskutečňují. Zvláště ho dojímaly děti, sirotci, kteří zůstali po bratrovražedných bojích, děti opuštěné, hladové. Ani sociální situace na kontinentu nezůstala mimo jeho pozornost. Nevyhnul se bolavému problému postavení ženy v africké kultuře a společnosti.

Mluvil vícekrát o svobodě a nezávislosti. Připomínal těm, kdo se odvrátili od animismu, aby také opustili  jeho  praktiky,  čarodějnictví,  závislost  na  šamanech a další primitivní zvyklosti. Zvláštní pozornost věnoval metle Afriky, nemoci AIDS. Varoval,  aby  se  lidé  nenechali  ukolébat  tím, že  kondomy, které OSN a různé firmy rozdávají, toto nebezpečí vyřeší. Zdůraznil, že skutečné řešení je výchova k čistotě a sexuální zdrženlivosti. Za to byl papež ze všech stran neoprávněně a nekulturně napadán. Důvodem, proč takto mluví, není nějaká pruderie, ale je zavázán pravdě. Ostatně zkušenosti v této oblasti ze Senegalu papežova slova potvrzují.

Při setkání s muslimy, s nimiž věřící křesťané v Kamerunu žijí ve vzájemném porozumění, hovořil papež o tom, že náboženství musí přinášet dobro a vést k pokoji a k hodnotám a nesmí být nikdy nástrojem nepřátelství a válek.

Papežova návštěva měla obrovsky široký záběr a dotkla se celého životního spektra afrického člověka. Bylo by nespravedlivé zužovat tuto cestu na několik aspektů nebo vytrhávat ze souvislostí jen některé problémy. Kéž tato jeho evangelizace přinese v Duchu svatém pro africký kontinent bohaté plody ...

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka