Přesun na obsah

Jak vznikala papežská návštěva

27. 4. 2009

Rád bych přispěl svou troškou k objasnění geneze návštěvy Svatého otce v naší republice. Tato myšlenka se zrodila v roce 2005, když čeští biskupové byli „ad limina“, na oficielní návštěvě „místní církve“ (církve v ČR) u „církve universální“ v Římě. Obvykle se koná jednou za 5 let a každý biskup při ní má mimo jiné možnost mluvil osobně, soukromě se Svatým otcem. Papež se poté setkává také s celou biskupskou konferencí. Při svém soukromém rozhovoru s papežem jsem se zmínil o jeho očekávané návštěvě v Bavorsku. Řekl jsem, že řada Bavorů žila dříve v našich Sudetech a že jsme si blízko. Uvedl jsem také, že z Mnichova do Prahy je to kousíček a že by bylo hezké při jeho návštěvě v Bavorsku „odskočit“ do Prahy. Papežovi se tato myšlenka zalíbila. Když jsme se setkali společně s celou biskupskou konferencí a já jsem se na jejím okraji pozdravil s papežem, řekl mi, že někteří jeho poradci to schválili. Pochopitelně jsem to pak řekl ostatním biskupům, poněvadž jsem cítil, že to nemůže být moje soukromá iniciativa, a papež pak dostal pozvání k nám. Některý z biskupů se o tom později zmínil při rozhovoru s novináři a ta zpráva pak začala žít svým životem. Na tomto případu je vidět, jak je nutné tyto věci udržet v určité tajnosti, dokud není vše definitivně rozhodnuto a připraveno.

Při dalším setkání s papežem při jeho návštěvě v Polsku mi ale Svatý otec sdělil, že při důkladnějším rozboru tohoto plánu se ukázalo, že je tato návštěva ze závažných politických důvodů neuskutečnitelná. Bylo plánováno, že papež pojede do Bavorska do Mnichova a ne do hlavního města Berlína. Vláda ho přijde přivítat do Mnichova. Nebylo by tedy únosné, aby v této situaci navštívil hlavní město jiného státu. To byla jasná argumentace. Při své návštěvě v Bavorsku mi tedy Svatý otec řekl, že by se cesta do Prahy mohla uskutečnit ve spojení s jeho návštěvou v sousedním Rakousku. Bohužel i tato myšlenka padla z toho důvodu, že tým, který papežské návštěvy připravuje, rozhodl, že se dvě návštěvy nebudou spojovat z důvodů velké zátěže, kterou takový náročný program pro papeže představuje.

Svatý otec nosil celou tuto záležitost ve svém srdci. Jednou mi pak řekl: Česko si zasluhuje samostatnou návštěvu. Když loni v předvečer svátku sv. Václava nastupoval do Vatikánu nový český velvyslanec u Svatého stolce, papež naznačil, že by k té návštěvě mohlo dojít. A to byl začátek konkrétních příprav.

Svatého otce jsme tedy zvali několikrát, také např. v loňském jubilejním svatováclavském roce. To pak možná ovlivnilo datum nyní připravované návštěvy kolem sv. Václava.

Ke každé návštěvě je Svatý otec pozván biskupskou konferencí, ale také – poněvadž papež je rovněž suverén státu Vatikán – i nejvyšší hlavou navštěvovaného státu. Taková pozvání byla odeslána. Presidentu Klausovi papež odpověděl písemně. Biskupská konference průběžně komunikuje se Státním sekretariátem Vatikánu prostřednictvím Apoštolské nunciatury v ČR, případně prostřednictvím českého velvyslance při Svatém stolci.

Bylo stanoveno datum, připravuje se program, který dostává konkrétní podobu. Vatikánský „advance team“ se přijel podívat na místa, kde se plánují setkání, promýšlí se průběh, časový harmonogram i náplň návštěvy ... Někdy se médiím může zdát, že mluvčí z naší strany nesděluje všechny informace, které jsou k dispozici. Je třeba si však uvědomit, že všechny přípravy, které se dělají, jsou vlastně návrhy, které musí být teprve schváleny vatikánským týmem. Běžnou praxí tohoto týmu totiž je, že potvrdí přípravy a program až v určitou dobu před datem návštěvy, když je jistota, že se návštěva uskuteční. Mediální pracovníci by si měli uvědomit, že jsme takto limitováni a že naše přípravy a rozhodování mají z těchto důvodů ráz do značné míry provizorní. Proto z naší strany existuje možná určitá snaha příliš podrobností nepublikovat. Jsem však přesvědčen, že se netají nic závažného a že bylo rámcově uveřejněno vše, co je připravováno.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka