Přesun na obsah

Ke krizi nejen finanční

14. 5. 2009

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso spolu s předsedou Evropského parlamentu Hansem-Gertem Pötteringem pozvali zástupce různých církví, a to nejen křesťanských (byli tu zástupci sedmi náboženství Evropy, včetně židů a muslimů), aby vyslechli jejich názory na současnou světovou finanční krizi. V sídle EU se tu sešlo 21 různých náboženských leadrů.

Z naší republiky se setkání představitelů Evropské unie se zástupci náboženského světa zúčastnil ještě bratr Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví. Pro nás všechny to bylo svědectví, že EU chce slyšet také názory z oblasti náboženské a že nám naslouchá. O takovýchto setkáváních se zmiňuje rovněž jeden článek Lisabonské smlouvy.

Myslel jsem na naši společenskou situaci, v níž stále ještě převládají nekritické emoce a na názor náboženských představitelů se nikdo neptá. Možná, že nyní po přijetí smlouvy se budeme také v tomto směru trochu od Evropy učit.

Každý  z účastníků měl vymezený čas 3–5 minut. Bylo velmi zajímavé, že ač se účastníci předem nedomluvili, jejich hlas zněl unisono – nejde jen o ekonomickou a finanční záležitost, ale jedná se zároveň o krizi etickou a morální, o krizi duchovních hodnot, které byly v této oblasti zanedbány. Myslel jsem opět na naši situaci a na absenci duchovních hodnot v  životě společnosti a na tolik negativních jevů, které z toho vyrůstají. Opět by bylo z čeho se poučit ...

Poblíž hlavního sídla EU je kaple Kristova vzkříšení, kde bývají bohoslužby a různé modlitby pro pracovníky EU. I nevěřící využívají tyto prostory pro chvilku ticha, kterou tu mohou strávit. Byl jsem také pozván, abych tady přednesl přednášku na téma „Historický původ hodnot, které tvoří Evropu: česká zkušenost“. Jako partner ze světské sféry byl přítomen komisař Vladimír Špidla. I on mluvil na stejné téma. Po přednáškách byl rozhovor s účastníky, odpovědi na otázky. Tady jsme mohli vyjádřit své názory nejen na přínos našich dějin Evropě, ale položit také otázky týkající se absence duchovních hodnot v naší společnosti. Bylo nutno přiznat jejich značnou absenci a důsledky této absence v naší společnosti. Mohl jsem konkrétními negativními výroky i špičkových politiků (aniž jsem vyslovoval jakékoliv jméno) doložit význam hodnot pro společnost. Z diskuse bylo zřejmé, z čeho vyvěrá naše současná neúnosná politická situace. Posluchači velmi kvitovali způsob, jak jsme se doplňovali a jaký jsme vedli dialog.

Celkově z obou setkání bylo zřetelné, že náš národ, když se opíral o duchovní hodnoty, měl Evropě co nabídnout. Ale také jsme cítili, že se máme od Evropy co naučit ... Např. v oblasti právního cítění ve společnosti, které bylo zničeno v době komunismu. Lze to postřehnout na jednání našich soudů, ale i na výrocích politiků, když mluví k této oblasti života ... Uzavření se do sebe a stálé strašení ohrožením naší svrchovanosti je známkou malého horizontu těch, kdo takto myslí, a stínem minulého režimu, který z ideologických důvodů potřeboval mít nějakého nepřítele ...

Kardinál Miloslav Vlk

Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka