Přesun na obsah

Rok kněží

19. 6. 2009

V celé církvi byl zahájen Rok kněží,  velká „ofensiva modliteb“ za posvěcení kněží. Svatý otec ji vyhlásil na březnovém plenárním zasedání Kongregace pro kněze.

Těsně před zahájením  Roku kněží, dne 16. června, napsal Svatý otec zvláštní dopis všem kněžím, který bude přeložen a vhodnou cestou poskytnut kněžím jako autentická inspirace ke slavení roku obnovy.    

Prefekt Kongregace pro klérus, Claudio Hummes, napsal předsedům biskupských konferencí i samotným kněžím dopisy osvětlující tuto velkou celosvětovou, celocírkevní akci. Kardinál Hummes  na uvedeném dvoudenním zasedání Kongregace  pronesl velmi inspirující programovou přednášku o Roku kněží, ve které podrobněji osvětluje tuto velikou aktivitu církve a dává mnoho impulsů pro její slavení. Proto ji rádi uveřejňujeme zde.

Řadu impulsů najdeme i na webu www.pastorace.cz. Kněží, a nejen oni,  tu najdou mnoho textů pro meditace v tomto roce. V odkazu na literaturu na téma kněžství je velmi užitečný přehled různých dostupných publikací na téma kněžství. V dalším odkazu lze najít rovněž mnoho krásných textů různých církevních osobností na dané téma, které  mohou dobře posloužit plodnému prožití  Roku kněží.


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka