Přesun na obsah

Záplavy

26. 6. 2009

Prostřednictvím medií jsme všichni účastni katastrofální situace v některých našich regionech, zvláště v Ostravsko-opavské diecézi . Za posledních 15 let jsme zažili podobné situace vícekrát a nejen v naší vlasti, ale i daleko ve světě a vyjadřovali jsem solidaritu a účastnili jsme se materiální i finanční pomoci. Dnes máme velmi těžkou povodňovou situaci za humny. Zatím aspoň telefonicky jsem „navštívil“ biskupy těžce postižených diecézí a vyslovil jim a jejich prostřednictvím i jejich věřícím křesťanskou „solidaritu“. V roce 2002 jsme s biskupy osobně navštívili některá těžce postižená místa na Moravě, ale i v naší arcidiecézi.

Dnešní těžká povodňová situace je pro všechny spoluobčany výzvou k pomoci. Společnost je jistě nenechá v jejich neštěstí samotné. I pro nás věřící je vzniklá situace silnou výzvou pro naši konkrétní křesťanskou lásku. Česká katolická charita už vydala výzvu ke sbírkám a finanční pomoci těm, kteří leckde v několika chvílích ztratili všechno. Okamžitě se rozběhla i materiální pomoc zajišťováním věcí, které jsou v takové situaci potřebné ke zmírnění katastrofy.

Vedle všech těchto prospěšných akcí je potřebná také modlitební pomoc. Na severní Moravě žije hodně věřících lidí. Jistě jim bude velkou pomocí vědomí, že se „obec věřících“ za ně modlí. V podobných situacích je velice důležité vědomí, že v tom nejsem sám. Nejen vědomí, že druzí se mnou cítí a na mne myslí, ale především je nutná naděje a jistota, že je tu Bůh, který člověka neopouští a že vyslyší, když k němu ze své “bídy“ voláme.

Proto vyzývám všechny věřící, abychom také tímto způsobem – a to může každý a hned – pomáhali a volali o pomoc k Pánu nejvyššímu. A nezapomeňme ani na ty, kteří ztratili svůj život ... Situace katastrof nám ostatně dávají pocítit, že naše lidské síly často nestačí, abychom se předem ochránili a pomohli si sami ...

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka