Přesun na obsah

Palladium

7. 8. 2009

Svatý otec k nám přichází na pastorační návštěvu v duchu Kristova slova Petrovi: „Povzbuzuj své bratry“. Datum návštěvy – konec září, ve dnech svatováclavských, bylo vybráno záměrně. Loni jsme slavili jedenáct set let od narození sv. Václava. Kníže Václav, ochránce země české a hlavní patron církve v naší vlasti, reprezentuje křesťanskou duchovní tradici našeho národa, našich dějin. Je postavou propojující církev a náš národ. Jestliže Svatý otec přichází právě na tento svátek, můžeme to chápat jako výraz úcty k této naší duchovní tradici. Loňská konference a výstava o sv. Václavu připomněly z různých hledisek její význam a sjednocující roli v našem národě.

Stará Boleslav ale není spojena pouze se jménem našeho národního světce a slavného mučedníka Václava. Kromě úcty svatováclavské je Stará Boleslav také významným místem úcty mariánské. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie je uctíván obrázek staroboleslavské Madony s dítětem v náručí nazývaný „Palladium země české“, vystavený loni na zmíněné výstavě. Ve starověku nazývala různá města a země některé své známé obrazy a sochy „palladiem“ a připisovaly jim mocnou ochrannou sílu nad určitým místem či zemí. Před 400 lety byl „palladiem“ nazván starobylý obrázek Panny Marie. Bylo to výrazem hluboké víry věřících našeho národa v mocnou ochranu Panny Marie a víry svatováclavské, hlavně v dobách tísně.

Historie obrázku je opředena mnoha zajímavými tradicemi, které lze v podstatě shrnout do přesvědčení, že obrázek sám nebo materiál, ze kterého byl vyroben, pochází od sv. Metoděje, který jej údajně dal sv. Ludmile při jejím křtu, a tak se pak dostal do rukou sv. Václava. Od 16. století byl obrázek cílem velkých poutí z Prahy. Podél poutnické „svaté cesty“, která postupně z Prahy do Staré Boleslavi vznikala, bylo postaveno 44 kapliček, jakýchsi „průvodců“ na této cestě.

Papežova návštěva ve Staré Boleslavi, našem starobylém poutním místě, se slavením eucharistie ve společenství s našimi světci, má silný duchovní náboj, který reprezentuje dlouhou křesťanskou tradici našeho národa. Spojuje se v ní cyrilometodějský prvek našich duchovních kořenů, počátků naší kultury, svatováclavský prvek počátků našeho státu, zakládaného na víře v Ježíše Krista a evangelium, propojený se sv. Ludmilou, a nakonec prvek mariánský, tak hluboko zasazený do našich dějin. Takže z tohoto místa budou stoupat prosby za ochranu naší země i svatováclavské víry: svatý Václav, ochránce našeho národa, a Palladium země české, její mariánská záštita. Zvláště z úst mladých lidí – je to především jejich pouť – zde bude zaznívat: „nedej zahynouti nám ni budoucím ... “

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka