Přesun na obsah

Papež se blíží

21. 8. 2009

V uplynulých dnech byla uspořádána velká tisková konference o stavu příprav na návštěvu papeže Benedikta XVI. Církevní komise pro její přípravu pod vedením biskupa Malého podala zprávu o stavu organizačních, technických a logistických příprav, aby návštěva mohla probíhat pokud možno bez větších problémů. Poněvadž návštěva má také rozměr státní, účastnili se tiskovky samozřejmě také zástupci Kanceláře prezidenta republiky.

Vedle těchto technicko-organizačních informací, které jsou bezpochyby důležité a zajímavé, budou média jistě rozvíjet úvahy hlubšího rázu, jako proč papež přichází právě k nám, když jsme malý stát, i když v srdci Evropy. Jak se zrodila myšlenka návštěvy naší země? Politicky nemůžeme konkurovat mnohým našim velkým sousedům v Evropě, které už papež navštívil. Nábožensky nejsme nikterak významní a důležití např. ve srovnání s Poláky. Naše náboženská a církevně-politická situace ve srovnání i s druhými postkomunistickými státy je velmi zanedbaná a nerozvinutá. Mnoho problémů mezi církví a státem není vyřešeno, těžké dědictví z doby komunistické totality stále přetrvává. A papež přesto přichází ...

Tady je veliký prostor k úvahám o tom, co si papež myslí o naší politické i náboženské situaci, o níž dobře ví a také se o ní vyslovil. (Srov. článek „Papež se vyslovil k otázce majetkového narovnání“) Jak tuto naši situaci vidí ostatní svět? A naše vlastní reflexe: Jaká je naše církevně-politická situace, do které papež přichází? O čem bude asi mluvit? Jeho návštěva u nás je jeho první zahraniční návštěva po vydání poslední encykliky Caritas in Veritate (K tomu jsem napsal článek zde.) Je pravděpodobné, že právě o ní bude papež hovořit.

K těmto různým tématům jsem za poslední dva roky na svých internetových stránkách uveřejnil desítky článků, jejichž stručný přehled uvádím v dalším článku pod titulem „Témata k papežské návštěvě“. Soustavné vylíčení našich problémů uvádím v článku „Benedikt XVI. a naše situace“. Je to nabídka pro novináře ...

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka