Přesun na obsah

Návštěva Benedikta XVI.

29. 9. 2009

Pastorační návštěva papeže Benedikta XVI. v České republice o svatováclavském víkendu, kterou jsme právě prožili, byla jistě nejen největší událostí tohoto roku, ale – i když to zní velmi pateticky – i tohoto tisíciletí, skrovněji řečeno za posledních deset let. Při závěrečném obědě se všemi českými biskupy v den slavnosti sv. Václava v representačních místnostech pražského arcibiskupství papež s úsměvem a uspokojením označil tuto návštěvu za „mimořádnou“. Myslel především její průběh, tak jak ho sám zažíval.

Já zcela souhlasím s tímto papežovým stručným, ale výstižným hodnocením. (Ostatně tímto slovem jsem papežskou návštěvu označil již před jejím začátkem na svém internetu dne 26. září). Ale nyní, po skončení návštěvy, bych chtěl toto hodnocení zkonkretizovat a rozšířit také o svůj pohled.

Především jsem přesvědčen, že to není jen papežův pocit, ale že do tohoto mimořádného zážitku byli vtaženi všichni lidé. Mnozí to i nejrůznějším způsobem a při různých příležitostech vyjádřili, nejen máváním a nadšením. Do této atmosféry pohody, radosti a nadšení byli vtaženi i druzí, nejen mládež, nejen věřící, ale i ostatní účastníci, i politici, novináři a okolo sloužící staff. Všichni měli ve tvářích radost jako slunce, které svým „úsměvem“ velice přispělo k celkové výborné náladě při papežské návštěvě. U mnohých jsem měl pocit, že možná i podvědomě sdílejí radost z úspěšné návštěvy.

Pro mne bylo mimořádné už to, jak se idea návštěvy zrodila, jak byla z dálky připravována a pak vyhlášena. Už dříve jsem to popsal v článcích na svém internetu. Mimořádné také bylo, kolik lidí bylo ochotno dát se do práce na konkrétní přípravě: velká komise ČBK pod vedením biskupa Václava Malého, zvláště její mediální část, odvedla velice důležitou práci při mediální přípravě návštěvy a při její prezentaci v médiích. Dvě velké komise pro přípravu setkání v Brně a ve Staré Boleslavi, celá logistika realizace obou areálů a tolik ostatní práce, která nebyla moc vidět ... Bez ochoty a nezištného mimořádného nasazení mnohých by to nebylo možné ...

Církev tu prokázala, že má schopné lidi a že se dokáže nejen modlit, ale i řešit problémy, zorganizovat a připravit tak obrovskou akci. To ohodnotili i odborníci vatikánské delegace, kteří si velmi chválili spolupráci s našimi lidmi. Celá řada zodpovědných pracovníků si zaslouží nejen pochvalu, ale i uznání a odměnu. Určitě bude nutné se v dohledné době spolu sejít, pobesedovat a sdílet si radostné zážitky z toho, co se nám podařilo vykonat a překonat.

Mimořádná byla i ukázněnost a disciplinovanost účastníků bohoslužeb. Generál Kvíčala, šéf ochranky, si pochvaloval, že se při všech těch mnohdy komplikovaných situacích vlastně nic nestalo. Novináři od něj stále sháněli nějaké problémy a těžkosti, ale on je nemohl uspokojit.

Dosud jsem zůstával jen u těch vnějších, spíše „materiálních“ věcí, které jsou ale také pro klidný a radostný průběh tak velké akce důležité. Velice významná a mimořádná byla i duchovní příprava papežské návštěvy: pastýřské listy a brožurky, které tematicky připravovaly věřící ve farnostech na návštěvu. A hlavně celá církev u nás se pravidelně modlila. V závěru, před papežovým příjezdem intenzivní devítidenní modlitby – novénu. Nezapomeňme spojit mimořádný úspěch papežovy návštěvy i s našimi modlitbami ve velké naději, že papežova setba přinese bohatou úrodu.

Před papežovou návštěvou jsme vedli úvahy o tom, jaké poselství papež přinese. (Viz úvahy na internetu, třeba článek „Papež v České republice“.) I když jsme neměli přesné oficiální informace, přesto se naše „prognózy“ splnily a nebyli jsme zklamáni. O papežových projevech uspořádal ihned po papežově odletu tiskovou konferenci biskup Václav Malý. Na těchto stránkách se k nim v příštích dnech podrobně vrátím. V brzké době bude v karmelitánském nakladatelství celá návštěva vydána knižně, se všemi projevy.

Řada našich věřících si s papežem podala ruku nebo s ním přišla do blízkého kontaktu. Lidé si všimli, že se papež neustále usmívá. Jeho úsměv je pokojný, klidný, ne patetický, spíše pokorný a jakoby nesmělý. Jeho mírnost a nesmělost působí velmi sympaticky. Mohl jsem ho pozorovat po tři dny zblízka, když jsem s ním letěl v letadle do Brna a zpět, když jsem s ním jezdil v papamobilu. Mohl jsem s ním hovořit, když jsem ho doprovázel ve svatovítské katedrále nebo do staroboleslavské svatováclavské baziliky, když jsem ho na závěr přivítal na arcibiskupství a dal svůj byt na chvíli k dispozici, nebo když jsem seděl po jeho boku při závěrečném obědě. Papež vyjadřoval neskrývanou radost nad úspěšnou návštěvou, která ho mnoha věcmi oslovila. Zřetelně se cítil dobře ve Vladislavském sále uprostřed akademické obce. Cítil se jako profesor, chtěl jít „přednášet“ k pultíku a potom při projevu stál, přestože jinde seděl. Zřetelně pro něj byla velkým zážitkem návštěva baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi - setkání s místy, kde sv. Václav, ochránce a patron české země, byl umučen, a při tom uctil jeho lebku vystavenou na oltáři přímo v místě jeho smrti. Myslím, že cítil, že konkrétně vstupuje do našich duchovních dějin. A vedle na oltáři – palladium, obrázek Panny Marie, ochránkyně země české, který souvisí se sv. Václavem, se sv. Ludmilou a jejím křtem přijatým z rukou sv. Metoděje. Tady byly najednou kořeny našich duchovních dějin na dotek. Nebo setkání s mládeží při mši svaté na Proboštské louce, jejich mladistvé nadšení, dynamika, radost, ale i solidarita, která je vedla k tomu, že mezi sebou dosud vybrali 289 922 Kč (sbírka však pokračuje až do konce října) pro potřebné v Africe. Zajímavá budou jeho vyjádření o návštěvě u nás na některé ze středečních audiencí v Římě ...

Papež byl zřetelně mile překvapen, a také se o tom zmínil, počtem účastníků velkých mší svatých v Brně i ve Staré Boleslavi, i počtem lidí, kteří mu přišli zamávat např. na Malostranském náměstí a v Karmelitské ulici při návštěvě pražského Jezulátka. To vše na něj působilo jakoby kontrastem k mediálním zprávám, které návštěvu předcházely, o tom, že papež jede do ateistické a sekularizované země. Počty i způsob účasti lidí papeže přesvědčil o tom, že to není tak strašné s hodnocením naší země ...

V příštích dnech budu věnovat více času rozboru papežových projevů. Také státní stránce papežské návštěvy a pak jejímu celkovému hodnocení.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka