Přesun na obsah

Objevovat pravdu a žít z pravdy

27. 10. 2009

Abychom se v naší naprosto nepřehledné společensko-politické situaci uměli orientovat, je třeba se naučit myslet. Papež Benedikt XVI. nám připomínal „odpovědnost za správné používání rozumu“ (Promluva na setkání s akademickým světem). „Svoboda (…) je určená k hledání pravdy (...).“ „Autonomie (…) má svůj smysl v odpovědnosti vůči autoritě pravdy.“ „Rozum, je-li však zbaven základní lidské orientace k pravdě, začíná ztrácet směr.“ (tamtéž)

Důvěra v lidskou schopnost hledat pravdu, objevovat pravdu a žít z pravdy…. Základní snaha člověka po nalézání pravdy je často přehlušována jednoduchými líbivými výroky v médiích, které nejsou zakotveny v pravdě. Tyto výroky o důležitých životních otázkách svádějí lid, který pak polyká "zdechliny pravdy“ (srov. Jan Zahradníček) a je uváděn na scestí.

Nedávno proběhla v Katolickém týdeníku diskuse o názorech politika R. Š. na potrat. On nezpochybňuje "právo ženy na potrat“. Za optimální považuje stávající zákonnou úpravu této problematiky. Toto „právo“ ženy je v rozporu s právem na život slabšího tvora, nenarozeného dítěte. Tato dvě „práva“ jsou v rozporu; právní řád dává za pravdu silnějšímu a nehájí právo slabšího. Neřeší vlastně věc v jejím jádru, nehledá pravdu, jedná podle emocí.

Po kritice pak napsal R. Š. v tisku prohlášení, že „není zastáncem potratů“ a že „potraty jsou zlo“. Nepřeje si ale, aby ženy byly za potraty kriminalizovány. Všimněme si logiky uvažování tohoto politika: řekne, že „potraty jsou zlo“, a na druhé straně mluví o „právu ženy na potrat“. Tak si to, milý čtenáři, přelož: „žena má právo konat zlo“. A za „zlo“ nemají být ženy „kriminalizované“.

Jakou má takový politik koherenci myšlení a co od něj mohu čekat v ostatních záležitostech? Je schopen nacházet pravdu? Nejsou politické body na prvním místě a pravda až na dalším?

 

kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka