Přesun na obsah

Promluva u příležitosti Vzpomínky na všechny věrné zemřelé

5. 11. 2009

Otázky, na které nemáme odpovědi, nás nechávají v nejistotě. Obvykle je odsouváme pryč. Ale člověk touží vědět, poznat! Zvláště když se jedná o absolutně nejdůležitější otázku našeho života – o otázku smrti. Je velmi těžké žít svůj život a nevědět, jaký je jeho konečný cíl a určení. Akceptovat, že věda neví, nebo akceptovat její zjištění, že smrt znamená absolutní konec, temnou jámu, nicotu, to je pro člověka nepřijatelné. Vždyť člověk je vrcholem stvoření, který rozvinul vědu, ovládl hmotu, vynalezl úžasnou techniku mikrosvěta i makrosvěta, bloudí vesmírem, aby ho prozkoumal, a co všecko ještě – a tohle že by byl jeho konec?! Temná jáma? Ne, takovou víru nemám, to je příliš absurdní!

Na tuto zásadní, nejdůležitější životní otázku může dát definitivní odpověď jedině víra! Z pohledu psychologie je člověk určen ke štěstí, k lásce, ke společenství a komunikaci. O tom není sporu. Toto zaměření je nám dáno, žádný člověk to nestanovil, neovlivnil. A přitom je to určení, cíl, kterého člověk vlastními silami plně nedosáhne. Víra, která provází člověka po všech jeho cestách od začátku lidstva, mluví o tom, kdo stanovil tento cíl. Tím, kdo ho určil, je Bůh. Víme o něm z bible, mluvil o něm Ježíš Kristus. Bůh je trojjediný, a proto osoby Trojice jsou v trvalém, absolutním a existenčním spojení, v dialogu. Bůh je jeden. Jak víme z bible, člověk je stvořen podle obrazu trojjediného Boha, který je ve svém bytí absolutní láska a štěstí. K tomu je také člověk určen. Ale sami zakoušíme, že trvalého štěstí a lásky svými silami dosáhnout nemůžeme. A i kdyby – člověk narazí na jejich hranice – na smrt, která učiní všemu konec. A tady Bůh našel odpověď na toto absolutní ohrožení našeho štěstí, našeho života – odpověď na smrt. Tou odpovědí je vzkříšení Ježíše Krista. On přišel, jako dokonalý člověk, žil náš život jako každý z nás, zemřel, byl pohřben a třetího dne byl z hrobky vzkříšen. Překonal smrt a vyšel z hrobu s tělem proměněným , které už nepodléhá smrti, rozkladu, konci. Ukázal se lidem, vrátil se do společenství s Otcem, ale zůstal tajemně, mysticky přítomen v církvi.

Vzkříšení Kristovo je odpovědí na smrt ohrožující život člověka. Ježíš nás pozval, abychom se k tomuto jeho vítězství nad smrtí připojili. Kdo uvěří v jeho vzkříšení a připojí se ke Kristu křtem, dostává podíl na překonání smrti a má cestu k trvalému, věčnému životu a štěstí otevřenou. Tento život je zatím v zárodku, je skryt v Bohu, říká apoštol. Až dojde ke všeobecnému vzkříšení při Kristově slavném a pro všechny viditelném příchodu, ukážeme se s Kristem vzkříšeným také my ve slávě se vzkříšeným tělem, abychom mohli naplnit své poslání, svůj cíl a byli navěky šťastni. Slavení památky našich zemřelých je velkou příležitostí obnovit tuto perspektivu našeho života ve víře v Ježíšovo vzkříšení.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka