Přesun na obsah

Úvodní řeč při benefičním koncertě Arcidiecézní charity

4. 11. 2009

Vážený pane nuncie, pane velvyslanče, paní ministryně, ostatní vzácní hosté, vážení přátelé, dámy a pánové!

Jsem rád, že vás mohu všechny jako diecézní biskup pozdravit na 18. benefičním koncertu Arcidiecézní charity Praha a popřát vám nejen pěkný zážitek hudební, ale také milé setkání s přáteli, kteří mají společný podíl na velkém díle, organizovaném charitou. V úvodním slově pana presidenta Charity jste slyšeli o různých jejích aktivitách. Téměř všechny se zaměřují ne především na investice do přímé pomoci v odlehčení chudoby a bídy v různých částech světa, ale tyto charitní programy jsou zaměřeny zvláště do oblasti formace a vzdělání lidí, aby byli schopni vyvinout vlastní úsilí a hledat cesty, jak si pomoci z bídy sami podle místních podmínek. K tomu slouží např. rozsáhlý program Adopce na dálku, aby se děti mohly studiem dobře připravit ke vstupu do života a tak se staly platnými občany své země. Stejným směrem je zaměřen i výnos dnešního benefičního koncertu, totiž především na výstavbu základní školy sv. Jana Nepomuckého v Ugandě, v diecézi Lugazi.

Pro někoho může znít slovo „charita“ jako název instituce, která poskytuje různé almužny. Ale tak tomu už dávno není. Celonárodní i diecézní charity jsou největšími institucemi, které nezištně organizují racionální pomoc v jakékoliv nouzi a bídě doma i ve světě a za dlouhá léta své činnosti v této oblasti si získaly plnou důvěru. Motivace k této činnosti církve je především hluboká snaha konkrétně uskutečňovat jádro křesťanského učení lásky ve světě, který nás obklopuje. Tak k tomu vybízí papež Benedikt XVI. zvláště ve své poslední encyklice o integrálním lidském rozvoji „Láska v pravdě“, která byla základem všech jeho projevů při nedávné návštěvě u nás. Účast na projektech pomoci není jen jednostranným pohybem ke druhým, i když k těm nejpotřebnějším, ale uskutečňováním lásky člověk naplňuje svou vlastní identitu a tak je sám obohacován, protože tím vnitřně roste.

Přeji vám, aby vás spolupráce na těchto charitativních programech naplňovala radostí a zadostiučiním i vědomím, že takto můžeme splatit dluhy lásky, které jsme snad svým drahým byli v minulosti povinni a už jim je nemůžeme splatit. Děkuji vám všem za vaši spolupráci na našich charitních programech a přeji pěkný hudební i společenský zážitek.

Kardinál Miloslav Vlk


Aby všichni byli jedno

Vyhledávání

Výběr jazyka